Dette mener innbyggerne i Hurum og Røyken om å kvitte seg med gamle kommunenavn

RHA har stilt spørsmålet på Facebook hva de selv om de omtaler seg som Askerbøringer, eller om de fortsatt er knyttet til kommunen eller stedet de bor.