Han bor med familien i Orestupet på Tofte, og denne veien er en av veiene som står på listen over veier som Asker kommune ønsker å privatisere.

Les også: Forbannede lesere vil ikke ha privatisering av vei og skylder på sammenslåing, men det stemmer ikke: – Hadde kommet uansett

Les også: Vil privatisere flere kommunale veier i gamle Røyken og Hurum: – Ikke et fnugg av rettferdighet i dette

RHA har fått innsyn i flere av høringsinnspillene kommunen har fått fra beboere i veier som den Norling bor i. Velger man å tro på disse er det en lang rekke av de 51 veiene kommunene har valgt ut som faktisk følger kriteriene for å være en kommunal vei.

Dette er kriterier som Røyken og Hurum i sin tid vedtok og som har blitt videreført til Asker.

Vil bruke tida i idrettslaget

For Orestupets del kan man absolutt argumentere for at veien er åpen for allmenn ferdsel. I tillegg til dette mener en annen beboer som har sendt inn et høringsinnspill om Orestupet at veien brukes aktivt av turgåere som en gjennomfartsåre til turstier og kyststi.

– Vi ønsker at kommunen fortsatt skal eie veien. Det er en fordel at de som har vedlikehold og drift av veier som sitt fagfelt fortsetter med dette. At jeg og flere andre innbyggere uten spisskompetanse på dette fagfeltet skal drifte ulike veier er ikke bra. Jeg har så mye annet jeg ønsker bruke tida mi på enn å opprette et veilag med alt det medfører sier Norling, og fortsetter;

– Jeg bruker mye tid i Tofte Fremad IF og ordner til frivillig for barn og unge, dette gjør jeg med glede. Tror ikke jeg har samme glede av å bruke tid i et veilag.

Norling mener at de nå har noe som fungerer og som innbyggerne er fornøyd med.

– Kommunen drifter dette bra og har ansatte som er kompetente. Skal de overlate drift- og vedlikehold av veier til mange som ikke har peiling på det kan det bli et unødvendig miljømessig fotavtrykk av selve leveransen hvis flere entreprenører skal f.eks. brøyte i samme nabolag. Det finnes også mange kreative sjeler rundt om og ser for seg at det fort kan komme opp fartshumper som er selvstøpte eller kanskje syrefaste spesielt sør på halvøya hvis det nå blir opp til hvert enkelt veilag å velge løsning. Det kan være vanskelig nok for fagfolk å forholde seg til gjeldende regler og løsninger på fartshumper ref den som er på grensen mellom Tofte og Filtvet.

Ikke bekymret

Et annet eksempel er veien Gunnaråstoppen i Sætre. I høringsinnspillet peker beboeren på at de er åpen for allmenn ferdsel, at veien betjener mer enn ti boenheter, at veien er atkomst til en merket turvei, at den er en gjennomfartsåre og at de har papirer på at den er kommunal.

– Av i alt seks kriterier, hvor minst et av kravene må være oppfylt for kommunal drift, oppfyller veien i alt fem av disse. Vi mener derfor at begrunnelsen om at veien nedklassifiseres er feil, basert på kommunens egen definisjon av kriterier som må være oppfylt, skriver beboerne i innspillet.

Norling synes det er uheldig at kommunen tilsynelatende ikke har hatt kontroll på hvilke veier som oppfyller hvilke kriterier, men tror det kan gi ekstra blest rundt saken.

– Det er viktig at vi innbyggere kommer med innspill innen høringsfristen som er 20. august. Jeg har tillit til at de folkevalgte politikerne hører på folket i denne saken.

Skal følge kriteriene

Per Steine hos Asker kommune sier kommunen er fornøyd med alle tilbakemeldingene de har fått fra innbyggerne i kommunen.

– Vi skal følge opp tilbakemeldingene og de kriteriene som er satt opp. Gjelder ikke det for de veiene er det viktig at folk sier ifra.

Han understreker at de veiene som er satt opp er kun et forslag fra tilgjengelig data og kjennskap og ikke et endelig resultat da saken behandles politisk etter at høringssvarene er kommet.

– Det er dataene vi har inne på adresser knyttet til veier, og de dataene som Asker kommune har vedrørende drift på private og kommunale veier vi har gått ut ifra, sier Steine.

I en tidligere sak forklarte Steine at hovedhensikten med å gjøre dette er å gjøre det likt for alle innbyggerne i kommunen. Et tilleggsargument er at budsjettet kommunen har på veidrift skal knyttes til de veiene som brukes av flest.

– Asker kommune kommer ikke til å få bedre råd ved å avslutte drift av de aktuelle veiene, men kan omfordele ressursene slik at de veiene som har størst trafikk mottar de største ressursene på drift og vedlikehold.

Han sier at grunnen til at det er veier i Røyken og Hurum som nå tas er at gamle Asker allerede har hatt en opprydning.

– Etter det jeg vet finnes det ingen veier i gamle Asker som er kommunale, men som burde vært private etter vilkårene som er satt opp.