Kommunen krever depositum og markedspris for nye utleieboliger for utviklingshemmede: – De er definert som under fattigdomsgrensen

Norsk forbund for utviklingshemmede har kommet med sine innspill rundt de nye utleieboligene på Korpåsen på Gullhella. De peker på flere ulike punkt.