Kommunen kan ikke love snarlig løsning for frivilligheten: – Det er ingen friske penger

Asker kommunen har nå startet jobben med å harmonisere tilbud som ikke er lovpålagte. Det kan ta tid.