Kommunen ber grunneier straks undersøke om Stikkvannstårnet er farlig: – Kan ikke utsette dette til våren

Asker kommune skriver i et brev til grunneier Sætre Bruk AS at de straks må undersøke hvorvidt Stikkvannstårnet og bruk av tårnet er en fare for personer som måtte benytte seg av det.