Noen vil sikkert hevde at det er en liten overdrivelse i denne ingressen, men usikkerheten i økonomien er per dags dato så stor, at det er umulig for både kommunedirektøren og andre å si hvordan det neste året vil bli for Asker kommune. Det eneste vi vet helt sikkert, er at det kommer til å bli tøffere tider.

Bjerke fortalte formannskapet i forrige uke at han aldri i sitt lange byråkratiske liv har opplevd at rammevilkårene for kommuneøkonomien har forandret seg så radikalt til det verre på så kort tid.

Les også: Bjerke varsler kraftige kutt fra neste år: – 20 millioner for 2023 er beste scenario

Alle de største forutsetningene som er lagt til grunn for den Handlingsplanen – eller kommunebudsjettet som mange fortsatt kaller det – er usikre eller ikke reelle. Derfor er den handlingsplanen som nå er lagt fram i Asker så lite verdt. Alle venter på at Regjeringen skal legge fram statsbudsjettet. Det skjer den 6. oktober, og her ligger de økonomiske forutsetningene som skal legges til grunn for et realistisk budsjett de neste årene. Kommunedirektøren i Asker har store forventninger til statsbudsjettet og håper at Regjeringen vil presentere tiltak som kan avhjelpe den vanskelige situasjonen i kommuneøkonomien nå.

Pengebruken i samfunnet må ned. Inflasjonen må stoppes og det gjelder både i Asker, i landet og internasjonalt. Det kommer med andre ord helt sikkert reelle kutt, for det å utsette saker og ting, vil bare gjøre vondt verre.

Vi har vært gjennom en pandemi og opplever en energikrise som følge av krigen i Ukraina. Det er ikke bare strømprisen som øker, så å si alle priser øker. I tillegg går lånerenta opp, og ved siden av dette er det svært urolig på finansmarkedet. Alt dette vil påvirke Asker kommunes økonomi framover.

Kanskje er det en ørliten trøst i at Asker kommune i utgangspunktet er en rik kommune med solid økonomi, og det er antageligvis mange kommunedirektører rundt om i landet som nå kunne tenke seg å være i Lars Bjerke sine sko.

Svein Ove Isaksen, ansvarlig redaktør i RHA

Ifølge kommunedirektøren har Asker kommune i dag ca. ti milliarder kroner i gjeld, og 40 prosent av lånene er på flytende rente. Asker kommune er også stor på finansmarkedet og er svært sårbare. Det er også antydet at Asker kommune vil taper flere titalls millioner i inntekter som følge av Regjeringens omlegging av inntektssystemet. Og når det gjelder strømkrisa: Kommunen har budsjettert med 75 millioner i strømutgifter i 2022. Per i dag er det beregnet at utgiften i år vil havne på 118 millioner, altså et merforbruk på 42 millioner kroner.

Og som ikke dette er nok; Asker kommune har en gjeldsgrad på 107 prosent. Det er høyt, og det spørs om ikke det investeringsprogrammet som kommune har hatt i sine handlingsplaner nå må nedjusteres kraftig og tilpasses den økonomiske virkeligheten.

Les også: Her er kuttene og tiltakene i handlingsplanen - se hvem som må ta den største byrden

Kanskje er det en ørliten trøst i at Asker kommune i utgangspunktet er en rik kommune med solid økonomi, og det er antageligvis mange kommunedirektører rundt om i landet som nå kunne tenke seg å være i Lars Bjerke sine sko.

Påstanden om at handlingsplanen som nå ble lagt fram ikke er verdt papiret den er skrevet på er nok ikke så uriktig likevel.

De folkevalgte og administrasjonen i Asker kommune har uansett en svært krevende tid foran seg. Det skal prioriteres med hard hånd, og det er helt nødvendig at det nå vises ansvar, slik at vi kan møte den tøffe økonomiske flodbølgen er over oss på best mulig vis.