Trafikksituasjonen på Lahell hvor Rv 23 - hovedtrafikkåren vestover under Oslofjorden - blir ledet tvers gjennom boligområdet er sterk kost.

I tillegg utvikles nå det nye, flotte Engersand seg raskt med hundrevis av nye beboere. Naturligvis spør man seg om hvilke svakheter vårt demokrati har som kan tillate dette i enda syv år. Faller dette området mellom flere stoler - eller utenfor kjernevelgerne til politikerne. Man taper bare noen få stemmer ved å la det surre å gå.

Plakatene som i disse dager blir satt opp på Lahell er høyst forståelig og jeg bare lurer på hvor lenge beboerne her lar det være med det.

Johan-Anton Sandnes