Skal de folkevalgte i Røyken og vi som bor på Hurum-halvøya ha håp om et bedre og moderne kollektivtilbud, må det tas helt andre grep.

Det hjelper ikke for ørtende gang å snakke med representanter for NSB, Jernbaneverket, Ruter, Brakar og toppledelsen i Samferdselsdepartementet om hvor ille kollektivtilbud er, uansett hvor riktig og hårreisende elendighetsbeskrivelsen er.

Skal en overhode ha håp om å nå fram med budskapet, må i hvert fall alle kommunene som har felles interesser av å få til et forbedret kollektivtilbud på bane, kjøl og vei i indre Oslofjorden stå sammen.

Da tenker jeg i tillegg til våre to kommuner på Hurumhalvøya, Hurum og Røyken, først og fremst på kommunene Asker, Frogn og Nesodden.

Men også Bærum og ikke minst, Oslo, vil ha stor interesse av et godt kollektivtilbud i indre Oslofjorden. Det er helt avgjørende for å hindre enda mer kø og kaos og kunne takle en antatt befolkningsvekst i Oslo-området på 200.000 de nærmeste tiårene.

Så i stedet for å snakke med «Bøtteballetten», bør heller så mange som mulig, gjerne alle de ovennevnte kommunene slå sine samferdsel- og kollektivpjaller sammen og utarbeide en felles plan for en moderne og bærekraftig kollektivtransport i indre Oslofjorden. Dersom en velger en så ambisiøs strategi, bør også fylkene Akershus og Buskerud være med.

Kanskje er det mer realistisk å begrense antall kommuner i planarbeidet til de fem ovenfor. Og videre til kun å lage en plan for bruk av ekte miljøvennlige ekspressbusser kombinert med utbygging av et nettverk med innfartsparkeringsplasser og matebusser.

I regjeringens nye handlingsplan for kollektivtrafikken som ble lagt fram nylig, er det nettopp en sterk satsing på ekspressbusser og utbygging av innfartsparkering som skal prioriteres i årene framover. Også en bedre samordning av ekspressbusser og lokal rutetrafikk skal utredes.

Så nå er det bare å sette i gang og konkretisere hva som skal til for å oppfylle regjeringens ambisjoner om økt satsing på kollektivtransporten. Og her gjelder det gamle ordtaket om «at den som kommer først til mølla …» for alle pengene!

Svein Erik Bakken,
Tofte
Artikkelforfatteren har jobbet som journalist, og forfatter med samferdsel som spesialfelt, derav flere år som redaktør i Jernbaneverket og i Transportøkonomisk institutt.