Leder i Naturvernforbundet i Hurum og Røyken, Håvard Kilhavn, mener det foregår snikangrep på strandsonen i Hurum. Begrunnelsen er at kommuneplanutvalget vil endre grensen for strandsonen. Her er det behov for oppklaring.

Tidligere har denne grensen fulgt kyststien som går både 50 og 500 meter unna selve stranda. Nå har vi foreslått 50 meter som en fast grense rundt hele kommunen. Først og fremst fordi dette blir en rettferdig og praktisk ordning for oss som planmyndighet og grunneierne.

Følg RHA på Facebook.

Men kommuneplanutvalget ønsker på ingen måte å bygge igjen strandsonen. Vi ønsker derimot å gjøre den mer tilgengelig for allmennheten. Vi vil bevare store urørte områder, samtidig som vi enkelte steder tilrettelegger for båtplasser, strender og aktivitetsområder - til glede for både innbyggere og turister.

Hurum er en kystkommune med 64 kilometer kystlinje. Det er mer kyst i Hurum enn i hele resten av Buskerud til sammen. Vi ønsker å utvikle kommunen langs kysten fordi kystlinjen er Hurums største fortrinn. Vi vil videreutvikle tettstedene som alle ligger ved kysten. Vi ønsker oss attraktive tomter med sol og veldig gjerne utsikt til sjøen. Vi ønsker flere turister velkommen gjennom fortsatt bygging av fritidsboliger. Men det betyr ikke at vi vil nedbygge strandsonen.

Les Kilhavns innlegg her: Snikangrep på strandsonen

Naturvernforbundets leder harselerer med at vi som politikere ønsker vekst og utvikling i Hurum. Han om det. Vårt mål er å utvikle Hurum til en mer livskraftig og attraktiv kommune. Da må vi ha tilflytting, aktivitet, handel og arbeidsplasser. Vi må anstrenge oss ekstra hardt for å erstatte de arbeidsplassene vi har mistet og legge til rette for etablering av enda flere. En bevisst politikk for vekst og utvikling er helt avgjørende for Hurums fremtid og vår evne til å gi gode tilbud til innbyggerne.

Hurum har i dag en attraktiv blanding av tilrettelagte tilbud og store friområder i strandsonen. Vi har et av landets flotteste SPA-hotell på Holmsbu. Villa Malla er som en magnet på hele Indre Oslofjord-regionen. Gjestehavna i Holmsbu er alltid full av båtturister. Surfere og kitere finner veien til Storsand og Verket og Sandspollen er fortsatt fjordens mest kjente uthavn. Vi har tilrettelagt Skjærastranda på Tofte og den nye ”bystranda” på Sætre er blitt en kjempesuksess. Og det aller meste av Hurums kystlinje og skjærgård er og blir tilgjengelig for allmennheten slik det alltid har vært. Dette samspillet fungerer utmerket og det skal det fortsatt gjøre.

Kommuneplanen er vårt viktigste styringsverktøy. Jeg ønsker engasjement og debatt velkommen. Et eget politisk kommuneplanutvalg har allerede jobbet mye med kommuneplanen og innbyggere, foreninger, næringsliv og grunneiere har gitt sine innspill.

Nå ligger forslaget ute til høring frem til 15. september. Da tar politikerne i Hurum den endelige beslutningen. Jeg ser frem til det videre engasjementet.

Monica Vee Bratlie
Ordfører