I RHA for en tid tilbake ble Ruters etter hvert reduserte tilbud omtalt både i Røyken og Hurum. Det som ikke kom godt nok fram var at Ruter fra og med 25. august dropper Slemmestad sentrum som holdeplass. Det henvises til økt rutehyppighet fra Skolebakken og Toern, men for eldre med gangbesvær og personer med lettere funksjonshemninger er det en mager trøst. For disse er det langt å gå til Skolebakken eller Toern (og Vaterlandsveien er en trafikkfelle uten fortau).

Slemmestad er i en positiv utvikling og det foreligger konkrete utbyggingsplaner. I tillegg er det et stort kulturtilbud og det har vært mange nyetableringer i sentrum. På store utfartsdager er det et parkeringskaos i Slemmestad. At Ruter velger å droppe Slemmestad sentrum er derfor umulig å forstå.
Odden Marina Boligsameie består av 90 seksjoner og huser ca. 300 personer. At vi skal miste busstilbudet vårt kan vi ikke akseptere og Styret i Sameiet ber derfor Ruter revurdere sin beslutning. Og til politikerne i Røyken, kom på banen, klag på redusert tilbud og bruk den makten dere har i fylkeskommunen neste gang bussrutekonsesjoner skal tildeles.

For Styret i Odden Marina Boligsameie
Tore Maaø