Det snakkes mye om å ville gjøre Hurum bedre. Da er det viktig å vise vilje til handling. Det er spesielt en sak som jeg ønsker fokus på og få gjort noe med; nemlig barnefattigdom.

Del på Facebook

Nå kan man si at det ikke finnes fattige barn - bare fattige foreldre. Foreldre som sliter med å få endene til å møtes økonomisk. Foreldre som ikke har råd til å ta med seg barna på en liten ferietur. Foreldre som bekymrer seg for at de ikke har råd til å la barna delta på fritidsaktiviteter fordi det koster for mye. Som ikke kan la barna gå i bursdagsselskap til kamerater fordi de ikke har råd til gave. Barn som gruer seg til julaften for kanskje har ikke mamma eller pappa råd til julegaver. Barn som ikke har det nyeste av klær eller datautstyr og dataspill. Barn som faller utenfor i sosiale sammenhenger fordi penger er mangelvare i familien. For mange foreldre er tanken på alt det barna deres ikke får oppleve det vondeste.

Dette ønsker jeg og Venstre å gjøre noe med. Tidligere i år tok jeg opp saken om barnefattigdom i Hurum. Til min store overraskelse prøvde Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet å bagatellisere problemet da tallene fra NAV ble presentert i Driftsutvalget etter spørsmål fra meg. Oversikten viste mellom annet at enslige mødre som har mottatt økonomisk støtte har økt fra 13 til 37 familier siste fem år. Av disse enslige mødrene hadde 23 av 37 sosialhjelp som hovedinntekt. Det er også store utfordringer blant gifte. I 2005 var det kun tre familier som mottok sosialhjelp, mens i 2010 var det hele 18 familier, hvorav 14 hadde sosialhjelp som hovedinntektskilde.

Før budsjettbehandlingen i høst vil politikerne få seg forelagt en rapport om problemstillingen fattigdom i kommunen vår. Venstre mener at en kartlegging er nødvendig og at det må utarbeides en handlingsplan mot fattigdom med konkrete tiltak og mål. For å gjøre hverdagen hyggeligere for barna, vil Venstre at kommunen søker aktuelle instanser om tilskudd til ferieopplevelser for familier, samt fritidsaktiviteter for barn og unge.

Et viktig tiltak for å redusere fattigdom er å hjelpe de som har helse til det ut i jobb, slik at de kan forsørge seg selv og familien og ikke være avhengig av sosialhjelp. Derfor er næringsetablering viktig, ikke minst i søndre Hurum. Bedring av kollektivtilbudet er også vesentlig for at folk lettere skal kunne komme seg til jobben, både i og utenfor kommunen.

Venstre vil jobbe for å skjerme barnetrygden når sosialhjelp beregnes, slik at barnefamilier får bedre økonomi. Vi ønsker også at kriteriene for sosialhjelpssatser blir revidert.

For meg og Venstre er det viktig å prøve å hjelpe folk ut av fattigdomsfellen til et bedre liv.

Gunn-Torill Homme Mathisen, Førstekandidat Hurum Venstre