Det er snart valg, bare noen få dager igjen. Jeg ønsker å oppsummere med noen av Hurum Høyres valgkampsaker; bedre skole, vekst og utvikling, varierte kultur- og idrettstilbud og kvalitet i omsorgen. Høyre vil ha mer kunnskap i skolen.

Hurum Høyre vil prioritere skolen på et helt annet nivå enn i dag. På Dagbladets undersøkelse «kommunebørsen» kommer hurumskolen ut på 398. plass av 421 kommuner. Resultatene i Hurum er ikke gode nok og vi bruker nesten 12 000 kroner mindre per elev enn landsgjennomsnittet. Penger betyr selvsagt ikke alt, men det er helt klart at det nåværende regime i Hurum, ikke prioriterer skole høyt nok. Hurum Høyre vil være en pådriver for at hurumskolen styrer mot bedre resultater innen både trivsel og læring.

Del på Facebook

Høyre vil ha ny vekst og utvikling. Hurum har stått stille i altfor mange år. Vi må få fortgang i utvikling av våre tettsteder, flere innbyggere og mer næringsliv. Kommunen må arbeide aktivt sammen med gode krefter for å komme i gang. Dagens politiske ledelse liker å skryte av alle planene de har foreslått. Vi vil heller bli målt på de faktiske resultatene vi oppnår. Nå må vi få ting til å skje! Høyre er for et variert kultur- og idrettstilbud.

Hurum Høyre er opptatt av at våre innbyggere skal ha muligheter til deltagelse og opplevelser innenfor et variert kultur- og idrettstilbud. Vi vil jobbe for etablering av flere kunstgressbaner som forbedrer tilbudet til helårs utendørsaktiviteter på våre største tettsteder. Gode tilbud, spesielt til barn og unge gir samhold og trygghet, mosjon og mestring. I tillegg er det med på å forhindre at ungdom havner på skråplanet. Høyre er for kvalitet i omsorgen.

Hurum Høyre ønsker at alle skal få gode helse- og omsorgstjeneste når de har behov for det. Vi må rekruttere enda flere flinke medarbeider til omsorgssektoren i Hurum. Flere bør gå fra deltid til heltid. Etterutdanning og kontinuerlig kompetanseheving må prioriteres. Gode tilbud for hver enkelt huring, er målsettingen for Hurum Høyre. Dette vil vi få til gjennom vekst, økte inntekter og smartere løsninger. Vi vil gjøre Hurum bedre!

Godt valg.

Monica Vee Bratlie, Ordførerkandidat for Hurum Høyre