Kommunestyret i Røyken innførte i fjor høst en ny økonomisk tildelingsmodell til skolene. Det ser på mange måter ut til å være en mer rettferdig modell enn den forrige. Problemet er at det samtidig ble redusert kraftig i det totale tilskuddet til skolen vår. Så vi går dette skoleåret i møte med færre lærere og flere elever enn vi hadde forrige skoleår.

Del på Facebook

Vi vil med dette bare gjøre dere klar over situasjonen. Er det ikke penger i kommunen så er det ikke penger i kommunen og vi skjønner at alle må bidra.

Vårt mål som lærere er å få alle elever til å oppleve mestring. Men også de engasjerte, kvalifiserte, omsorgsfulle og faglig flinke lærerne på Frydenlund har bare ett hode og to armer hver.

Hilsen Klubben på Frydenlund skole