Vi ser at lokalpressen at Frp i Hurum har harde utfall mot Fylkesmannen. Saker som ofte stoppes av Fylkesmannen vitner om at det er gjøres tvilsomt forarbeid. Vi har ved flere anledninger sett at Røykens ordfører Kjølstad har rakket kraftig ned på samme funksjon fordi han blir holdt i nakken av Fylkesmannen for uakseptabel økonomistyring.

Del på Facebook

Som innbyggere i Røyken og ansvarlige for de pålagte Velforeninger er vi sjeleglad for å ha Fylkesmannens kontor å forholde oss til, og vi vil sterkt tilbakevise de harde utfall vi ser.

Vi har en utbygging i vårt nærområde der vi som innbyggere overkjøres. På tross av søt politisk reklame har det ikke vært mulig for oss som innbyggere gjennom Velforeningene å få gehør for å i vare grønne bokvaliteter i vårt lokalmiljø. Ansvarsfraskrivelse og overkjøring i alle ledd. Kommunen har gitt brede fullmakter til utbygger som styrer alle sider av prosessen. Velforeningene mobiliserte i 2004 etter beskjed fra utbygger som allerede hadde fått godkjenning fra kommunens politisk ledelse og administrasjonen. Med andre ord at de demokratiske prosesser har blitt forskuttert og egentlig avgjort på forhånd. På tross av tungt engasjement og advarsler om slette forberedelser fra velforeningene ble utbyggers runde og diskutable formuleringer i reguleringsplan vedtatt: I dag ligger det 10.000m3 stein der som ikke står i reguleringsplanen. Halve bredden av grøntområdene er fylt ned, og utgjør en massiv vegg mot våre boområder. Dette er en rasering av vårt nærmiljø!

Alle er lurt, og kommunen er tydeligvis uten virkemidler. Ordfører har mer enn nok med å fraskrive seg ansvar. Uten massiv politisk støtte kan vi ikke se at en utbygger kan oppføre seg slik vi ser i vårt nærmiljø. Vi har sett det samme i mange andre utbyggingssaker i kommunen.

Velforeninger er pålagte av kommunen. På grunn av gamle reguleringstabber er det stort behov for aktive vel i våre områder. Men Velforeninger er ingen legal person i Plan og Bygningsloven og vi ekskluderes fra innsyn av utbygger og kommunen med hensyn til dette.

Så røykenbøringer og huringer: Vi har hatt - har - og vil ha et stort behov for Fylkesmannsfunksjonen. Det er det halmstrå vi har for beskyttelse mot slett kommunalt arbeid.

Vi oppfordrer også alle innbyggere og velforeninger til å engasjere seg for at kommunen politiske og administrative ledelse ikke selger bokvalitetene dine til utbyggere. Krav til utbygger må være utvetydige slik at dere slipper å bli lurt.

Annlaug Astad og Ole Martin Helgesen, Sørmarka Vel, Tom B. Smeby, Morberg Vel og Erik Gran, Østskogen Vel