SV har de siste periodene vært en tydelig opposisjonsstemme i kommunestyret. Med en klar røst mot privatisering, og nedskjæringer i skolesektoren. Vi vil også være en tydelig stemme de neste fire årene, en stemme som selv enkelte høyrevelgere har sett nytten av, og berømmet.

Del på Facebook

I arbeidet som din tillitsvalgt, vil SV være en tydelig stemme mot privatisering av offentlig velferd, og vi vil ikke ofre kommunalt ansatte i høyresidas privatiseringsjakt. Kommunen skal være en god arbeidsgiver. Politikk skal ikke utformes av de folkevalgte alene, men i samarbeid med befolkningen, brukere, ansatte og ledere. For SV vil lytte, ikke bare tale.

Kommunene på halvøya vår skal være et sted å utfolde det gode liv. I kulturlivet vil SV ta til ordet for et deltagende kulturliv. Viktig i så måte er en kulturskole alle har råd til, øvingslokaler for lokale band, kor osv., og etablering av sosiale møtesteder som pub'er, restauranter og gallerier.

Vi vil ha flere lærere i skolen, og vikarer når lærerne etterutdannes eller er syke. Vi vil ha en praktisk, utfordrende skole med kunnskap i sentrum. Kunnskap er mer enn reproduksjon av læreboka. Det er også behov for arbeidsrom for elever og for lærere, spesielt på de gamle skolene. Et kjernepunkt for SV vil være sammen med fagforeningene å verne om lærerens profesjonalitet. En enkel øvelse her, er at vi som politikere har tillit til læreren. Mange partier taler om å redusere byråkratiet. Vi i SV tar skritt for å redusere det.

SV er radikalt verdiparti, hvor solidaritet og nestekjærlighet står i sentrum. Vi er en tydelig stemme mot rasisme og fremmedfrykt, og vi sier ja til mangfoldet i samfunnet. Folk er forskjellig, men vi vil gi folk like muligheter for å framelske mangfoldet. Og demokrati og mangfold er viktig. Spesielt etter de tragiske hendelsene i sommer. Det er derfor viktig at du bruker stemmeretten din. Og vil du ha mer SV-politikk, så stemmer du på SV.

For SV gjør kommunen vår bedre. Uten SV i kommunestyret blir demokratiet i kommunen fattigere. Derfor sier vi: Stem taktisk, stem SV! Du avgjør i dag. SV sine representanter er klare for å være din tillitsvalgte i kommunen.

Bernt Leon Hellesø, Leder Røyken SV