Gå til sidens hovedinnhold

Sånt gjør man bare ikke - Mennesker er viktigere enn ideologi

Artikkelen er over 10 år gammel

Ordfører Rune Kjølstad omtalte privatiseringen av renholderne som et eksempel på en god privatisering, noe som viser en noe sviktende dømmekraft hos Høyre og de andre borgerlige partiene når det gjelder behandlingen av de kommunalt ansatte. Renholderne var ansett som noen av de mest lojale medarbeiderne og hadde høy tillit ute i enhetene i kommunen. Da Høyre og de andre privatiseringsvennene begynte sin privatiseringsjakt, ble renholderne i Røyk drift fredet i fem år, i 2006. Dessverre kunne ikke de folkevalgte telle, så fra 2008 ble det vedtatt en forsiktig privatisering av renholdstjenesten. Argumentet var at Røyken Drift skulle få mulighet til å tilpasse seg nye konkurranseforhold. Blant flere ansatte ble dette oppfattet som en styrt avvikling av virksomheten, og et brudd på en inngått avtale. I 2009 ble det klart at de folkevalgte vil gå inn for full konkurranseutsetning av renholdet i kommunen, og anså at den tidligere fredningsavtalen ikke kunne stoppe privatiseringen. I kommunens sakspapirer kommer det fram av det er avveining mellom økonomiske hensyn og menneskelige hensyn. Flertallet i kommunestyret valgte økonomiske hensyn framfor menneskelige, og ga en tydelig beskjed om hva lang og tro tjeneste i kommunen var verdt. For de tidligere renholderne ble det opplevd som urettferdig at de skulle privatiseres, når politikerne var fornøyd med tjenesten de leverte og renholdet ikke hadde underskudd. Da renholderne ble privatisert opplevde de at arbeidssituasjonen ble totalt forandret. De faste arbeidsplassene som de hadde tjent ved i mange år, skulle de ikke lengre være på. Noen opplevde å få så mange som 11 forskjellige steder å vaske på, på en uke. I utgangspunktet beholdt renholderne sine gamle betingelser, men etter to år måtte de over på betingelsene til det selskapet som vant anbudsrunden. Renholderne ble ofret for Høyre og Frps tvangsideologiske prosjekt, og de kommunalt ansatte må spørre seg selv hvem som står for tur i neste periode.

Del på Facebook

Jeg og Røyken SV vil arbeide mot at flere kommunalt ansatte ofres av privatiseringskåte politikere fra Høyre/Frp. Vi setter mennesker foran ideologiske tvangsprosjekter. En stemme til SV, er en stemme for en kommune som opptrer som en god og forutsigbar arbeidsgiver.

Anders Nordmo, Ordførerkandidat Røyken SV

Kommentarer til denne saken