Økonomisk skjødesløshet har holdt Røyken kommune i Robekkregisteret det meste av siste 10 års periode. Vi sliter blytungt med å klare å få inntektene til å dekke kostnadene. Vi har sett at kutt og nedskjæringer i tjenestetilbudet har fulgt en nær fordobling av avgiftsnivået på enkelte kommunale tekniske tjenester. Vi ser i denne ukes pressemålinger av kommuner at Røyken er blant de dårligste i alle disipliner, unntatt deler av eldreomsorgen.

Del på Facebook

Vi sitter på en økonomisk berg og dalbane som stort sett bare har gått nedover. I perioder har man klart å holde nivået før ny nedtur har kommet. For tiden hevdes det fra H og Frp med ordfører Kjølstad i spissen at de har klart å oppnå balanse i økonomien. Har de? Uten vår Rød-Grønne regjerings årlige økninger i de sentrale tildelinger til Røyken hadde vi så langt i 2011 hatt et solid underskudd i regnskapet. Økonomioppslagene i lokalavisene fra 2002 til i dag har bare katastrofeoverskrifter. Der er svært få lyspunkter. Kanskje klarer vi i år å nedbetale vår gjeld. Men inntrer kun et par av risikoene som årets budsjett bygger på, synker vi videre. For farene står i kø - og det er ikke lenger noe løsøre å selge for Røyken for å betale seg ut av problemer.

I 2002 skrev avisene om ordfører Kjølstad sin politikk: Røyken er et eksperiment. Alle kommunale aktiviteter som kunne gjøres like godt av andre skulle avvikles. Derfor ble Røyken Elverk solgt rett før 2002, og pengene var brukt opp 3 år senere. I stedet for å gi oss 10-15 mill nok i årlige bidrag til kommunekassen, samt en økt verdi av selve Elverket, er verdiene nå smuldret bort. For å kunne fortsette eksperimentet og låne penger ble REAS (Røyken Eiendom AS) etablert som et aksje selskap og kommunens eiendommer overført dit. Det er de som nå eier skolene våre og som kommunen betaler så høy husleie for. REAS kan ikke Fylkesmannen røre. I dag, 10 år senere, har belåningen av REAS økt fra 334 mill nok til 652 mill nok, mens verdien av anleggsmidler ikke har økt tilsvarende. I tillegg har kommunen selv en gjeld på 291 mill nok i langsiktige lån samt 115 mill i kortsiktig lån. Vi sitter i gjeld til pipa. Og det er lite vi kan selge unna.

Så jammen har Høyre og Frp gitt oss et eksperiment! Kommunens verdier er redusert og smuldret bort. Våre nye skolebygg som ble åpnet sist uke er lånefinansierte. Vi har ingen økonomi til å finansiere vår vekst. Videre kutting på kostnader gir flere kutt på kommunale tjenester. Konsekvensene er alvorlige, mange og langsiktige. Skal vi kalle eksperimentet en full økonomisk grunnstøting ?

Det nye kommunestyret kommer til et veldekket bord av problemer. Den strukturelle elendigheten i kommuneøkonomien lar seg ikke reparere over natten. Det finnes ingen lettvinte løsninger. Alle forstår det. Videre belåning av kommunen direkte eller gjennom REAS skal også betales tilbake. Vi ser i avisene denne uka hvor elendig Røyken skårer sammenliknet med andre kommuner. Og vi ser hvordan H/Frp kutter og kutter i tjenestetilbudet og øker kommunale avgifter. Samtidig hører vi at Røyken skal vokse ut av knipen, men vi har ingen penger å betale veksten med. Som Rådmannen slo fast i september 2010: All utbygging har hittil kostet Røyken penger!

Det viktige for opposisjonen og Arbeiderpartiet er få stoppet H/Frp's eksperiment. Vi må styrke kommunens rolle og styring i eget hus. Selvfølgelig ønsker også vi vekst og nye innbyggere velkommen, men vi vil møte utviklingen med kommunens egne løsninger som har blitt til i samarbeid med dem som bor her. For oss er Røykens egen befolkning et stort aktivum. De vet best hvordan de vil ha utviklingen og vi ønsker utstrakt samarbeid med deres representanter via velforeninger og interessegrupper. Vi har programfestet avvikling av REAS, og vi må gjøre en egen jobb med barn og unge i kommunen. Vi sliter med mobbing i skolen og må tilbakeføre de 15 pluss 7 stillingene i skolen som H/Frp avviklet i 2010 og 2011. Vi må gjøre Røyken til et triveligere sted å bo og vokse opp i enn vi har i dag. Det krever orden på egen økonomi.

Børre Pettersen, Ordførerkandidat Røyken Arbeiderparti, May S. Løken 2.kandidat Røyken Arbeiderparti, Torolf Paulshus, 3.kandidat Røyken Arbeiderparti