Gå til sidens hovedinnhold

Oslofjorden løsning på bilkøer og fulle tog

Artikkelen er over 10 år gammel

Venstre ønsker seg en storsatsning på Oslofjorden som transportåre. Kollektivsatsing på Oslofjorden kan bidra til å løse trafikkproblemene på hele Hurum-halvøya. Økt satsing på fjorden vil ta unna for mye av trafikkbelastningen som vi har i dag, for eksempel på E18 fra Holmen mot Oslo og omvendt, og fulle tog i morgen- og ettermiddagsrushet.

Del på Facebook

Å øke antall avganger og få flere anløpssteder for ferger og hurtigbåter vil gjøre det mulig for flere å pendle til Oslo sjøveien. I dag har Slemmestad-/Vollenbåten begrensede tider. Potensialet er stort. Omtrent 700 passasjerer tar båten fra Slemmestad og Vollen hver dag.

Hurtigbåtruten i indre Oslofjord ble startet som et forsøksprosjekt i 1996. Ved forsøkets utløp i 1997 påtok Akershus fylkeskommune seg hovedansvaret for permanent drift av ruten mot at Buskerud fylkeskommune betalte et avtalt beløp for «Buskerud-delen» av ruten. Buskerud Fylkeskommune bidrar per dags dato i liten grad med tilskudd til båtforbindelsen. I Akershus Fylkeskommune vurderes jevnlig nedleggelse av hurtigbåten pga driftskostnader og den utgiftsposten den representerer. Konsekvensen ville bli at passasjerene presses over på en allerede overbelastet E-18 og et tognett som er ved randen av kollaps.

Venstre vil arbeide for å bevare og utvide båttilbudet på fjorden. Det er et tankekors at man ikke tar seg råd til et godt utbygget ferge- og båttilbud i Oslofjorden, som er fjorden i det desidert tettest befolkede området i hele landet. Nesten to millioner mennesker bor rundt Oslofjorden, og mange av dem pendler til og fra hovedstaden hver dag, eller kjører gjennom Oslo for å komme seg til den andre siden av fjorden. Likevel har man ennå ikke tatt i bruk Oslofjordens potensial som rutealternativ for kollektivtrafikk på en skikkelig og gjennomtenkt måte. Hva hvis man hadde laget et Oslofjordnett med ruter på kryss og tvers av fjorden, med en rekke hurtigbåter som kan frakte passasjerer mellom Oslo sentrum og anleggssteder langs fjorden? Slik kunne man gjøre det mulig å bo i Drøbak eller på Fagerstrand og arbeide i Asker, på Lysaker eller Sætre. Slikt kunne man skape et effektivt og køfritt reisealternativ som i tillegg gir trivsel og livskvalitet. Ideen er egentlig ikke ny: Å bruke fjorden til persontrafikk bygger på en tradisjon fra siste del av 1800-tallet. Da hadde man et godt utbygget nettverk av dampbåter som gikk mellom Oslo og de viktigste tettstedene langs fjorden. Men i 1960-årene ble båtene konkurrert ut av privatbilene, bare Nesodden-båtene overlevde. Nå er det på tide å ta i bruk Oslofjorden for fullt igjen.

Rebekka Borsch, 2.-kandidat Buskerud Venstre og 2.-kandidat Røyken Venstre

Kommentarer til denne saken