Gå til sidens hovedinnhold

Konsekvensen av valg

Artikkelen er over 10 år gammel

Velferdsstaten Norge er bygget gjennom arbeidskamp i generasjoner. Bedrede lønns- og arbeidsvilkår, sykelønnsordninger, rett til ferie osv. er fellesgoder. De kom ikke av seg sjøl. Vi har en utfordring i å formidle historien om hvordan velferdsstaten ble bygget.

Del på Facebook

Mange tar fellesgodene for gitt og glemme at velstand også koster. Men vi har alle et ansvar for å bidra inn i fellesskapet. Historieløshet er et element som kan forhindre forståelse for det ansvaret hver og en av oss har.

Jeg tror partivalget ville vært lettere for mange dersom man bedre kjente til hvilke faktorer som la grunnlaget for velferdsstaten. Vi velger hele tiden, bevisst eller ubevisst, og valgene handler om noe langt mer enn kommune- og fylkestingsvalg, eller stortingsvalg for den sakens skyld.

Å ta konsekvensen av sine valg derimot, er en omfattende og ofte vanskelig sak som til tider kan være ubehagelig.

Ønsker vi en bredere vei til Rødtangen, må vi være villig til å betale for det. Ønsker vi et reinere miljø, må vi i stedet for å bruke bil til butikk eller arbeid, sykle eller gå. Ønsker vi lavere strømregning, må vi forbruke mindre strøm osv. Vi lever godt, noe som er en medvirkende årsak til at Norge er et høykostland. Velstanden koster.

Alt vi ønsker oss av kommunale tjenester i Hurum har også en pris. Det kan virke som om villigheten til innrømme dette er heller beskjeden både hos folk flest og politikere. Spesielt i valgkampen. Partiene presenterer mange fagre løfter nå i valgkampen, men få konkretiserer hvordan tiltakene skal finansieres.

Kun SV våger å løfte fram et lite populært, men konkret tiltak, som vil kunne gi et solid påslag til ei slunken kommunekasse.

Jeg er rimelig sikker på at eiendomsskatten før eller siden blir en realitet, men hvem andre enn SV har mot nok til å si dette i valgkampen?

De borgerlige partiene ønsker å legge omsorgssektoren ut på anbud i den tro at det blir billigere med private aktører.

Valget 12. september vil vise om Hurums befolkning ønsker at markedskreftene skal råde også i omsorgsarbeidet for eldre og pleietrengende. Er Adecco-saken allerede glemt?

Som 2.kandidat på SV-lista til kommunevalget vil jeg å slå noen konkrete, sosiale slag for kommunen vår slik at den forblir god å bo i.

- Arbeide for en riktig eiendomsbeskatning slik at økonomien bedres, og kommunen blir bedre i stand til å oppfylle sine forpliktelser til befolkningen.

- Gå mot ethvert forsøk på å slippe til private aktører i omsorgssektoren, Kommunens skatteinntekter skal ikke bli profitt for private aktører gjennom sosial dumping.

- Gjennom et grundig planarbeid kunne presentere utviklingsområder i Hurum for næringsinteresserte, og for dem som ønsker å bygge og bo.

- Ta initiativ ovenfor transportselskap og fylkeskommune for å utvide kommunikasjonstilbudet.

- Arbeide for boplikt slik at det blir lys i vinduene også vinterstid i de mest attraktive feriestedene.

Godt valg!

Odd-Ivar Myhre, Hurum SV

Kommentarer til denne saken