Kjære velger. Valgkampen er i gang. 12. september er siste frist for valg til kommunestyret i Hurum kommune. Da er det du som bestemmer hvem som skal styre og utvikle kommunen.

Del på Facebook

Jeg vil her nevne noen av oppgavene som kommunestyre representantene får til behandling de neste årene.

- Boligfelt på Storsand og Tofte skal bygges ut de neste årene.

- Barneskoler skal bygges/fornyes

- Fylkesveiene skal oppgraderes med ny asfalt

- Kommunale veier må forbedres.

- Nye gang og sykkelveier må bygges

- Nye attraktive og spennende arbeidsplasser som får mennesker til å arbeide og bo innenfor vår kommune må på plass.

- Samhandlingsreformen skal gjennomføres

- Sykehjemsplasser og omsorgsboliger til dem som trenger det skal på plass

- Vår unike natur skal ivaretas for innbyggernes beste

- Oppheving av boplikten og eventuell negativ konsekvenser for kommunens tettsteder må evalueres

- Nytt kommunalt administrasjons hus skal bygges på Sætre

Alt dette og mer til skal styres av vanlige mennesker som du og jeg. Derfor er det særs viktig at det partiet man velger kan forenes med det du og jeg tror på.

Jeg som er bosatt på Filtvet vil forplikte meg spesielt til å arbeide for at vi skal beholde Nærbutikken, arbeide for at båthavna i Moloveien settes i stand, arbeide for at den kommunale Brygga blir oppgradert, arbeide for at Halvorshavna tankanlegg får ny virksomhet, arbeide for en tilfredsstillende utforming av gang og sykkelvei i Bjørnstadveien.

I tillegg til dette vil jeg gjøre alt jeg kan for at vi i Hurum Arbeiderparti vil arbeide for at kommunen vår skal være et trygt og godt sted for alle.

Alf Litangen