Jeg drømmer om en kommune med større ambisjoner, større hjerterom og klarere prioriteringer. En kommune med pågangsmot og viljestyrke til å kunne forandre det som trengs å forandres og til å bevare der det trengs. Kommunebudsjettet er stramt. Derfor må noe prioriteres framfor annet. Jeg har et ønske om en klar prioritering for de svakeste blant oss. Og blant de svakeste finner vi barna. Ingenting er viktigere for nåtid og framtid enn at våre barn lever gode liv. Trygghet, kjærlighet og god omsorg er menneskerettigheter som ethvert barn har krav på. Kommunen må bidra i form av konkret politikk som setter barnet i sentrum. Vi trenger å satse på en helsestasjon som fanger opp utfordringer tidlig, informerer, er til stede for barn i alle aldre og i ulike fora- og som støtter hele familien i den store oppgaven det er å lede barnet fram mot voksen alder. Jeg ønsker meg enda bedre skoler og barnehager som har de ressursene og den kompetansen de til enhver tid trenger, og jeg ønsker et godt barnevern, som utfører sine tjenester på barnas premisser og til barnas beste. Jeg har også et ønske om en kommune som ser nytten i å prioritere i barnas og de unges fritid. Leksehjelp, frivillige organisasjoner, kulturtilbud og ungdomsklubber må støttes opp om og motiveres i forhold til. Forskning viser at forebygging sparer helse og økonomi, både for samfunn og for enkeltindivid. Støtt opp om barnas trivsel, vær til stede i barnas liv. Det vil på sikt være med og skape sunne lykkelige voksne som kan bidra tilbake til fellesskapet i form av kreativitet, arbeidskraft og livsglede!

Kristin Skare, Sentralstyremedlem Kristelig Folkepartis kvinner, Listekandidat 3. plass, Hurum KrF

Del på Facebook