FRP: «Velferd er statens ansvar» kan man lese i Aftenposten torsdag 8.9. Videre står det sitat« Frp vil redusere pengepotten kommunene bestemmer over til en fjerdedel, og overlate finansieringen av skole, eldreomsorg, barnehager og sosialhjelp til staten» sitat slutt.

Del på Facebook

Uttalelsen kommer fra Frps kommunalpolitiske talsmann, stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter.

På spørsmål fra journalisten om hva som da blir igjen av det lokale selvstyre, svarer Hagesæter at lokalpolitikerne vil sitte igjen med kontrollfunksjonen. Fra før visste vi at Frp ønsket statlig overtakelse av eldreomsorgen, så dette er nytt.

Hvor blir det av det lokale selvstyret hvis partiet skulle få gjennomslag for en slik idé? Godt valg.

Randi Maakestad