Jeg er ikke uenig med Anders Nordmo i hans synspunkt om at det ikke er behov for å bygge ny kirke på Spikkestad. Vi trenger ikke flere kirker med prelater på talerstolene som forkynner en «Du skal ikke kristendom» - vi trenger en kirke som i ord og handling viser en «Du skal kristendom» - nemlig: Elske din neste som deg selv!

Del på Facebook

Kristne som virkelig har en levende tro bør spørre seg selv i denne sak om: Hva er egentlig Guds vilje - at vi bygger flere kirker eller at vi bekjemper en galopperende fattigdom blant folk hvor familier med barn lider under fattigdom og nedlatenhet? Det skulle være interessant å vite hva eksempelvis et høykirkelig parti som KrF mener om dette. Jeg skriver ikke dette for å henge KrF. ut på noen måte - alle mennesker og politiske partier har et ansvar for at «Hans minste små» får en velvillig og tilstrekkelig hjelp i en sosialt nedverdigende situasjon - men når et parti profilerer seg med «Kristelig Folkeparti», må partiet akseptere at det blir stilt spørsmål om deres ståsted i en slik sak!

Arvid Skage, Dagslet