Gå til sidens hovedinnhold

En hyggelig historie

Artikkelen er over 10 år gammel

I mitt forrige leserbrev fortalte jeg om en skremmende opplevelse av diktatur, som har bidratt til at jeg engasjerte meg i det norske demokratiet. Nå har jeg lyst til å fortelle en hyggelig historie. Det er historien om hvordan jeg havnet i Røykens kommunestyre og formannskap for fire år siden.

Del på Facebook

Da jeg flyttet hit i 1996, opplevde jeg Røyken som en søvnig, glemt utkant. Mye av livet måtte leves i andre kommuner - arbeidslivet, kulturopplevelser, innkjøp. Så kom det nye krefter inn i kommunestyresalen og ting begynte plutselig å skje. Man så ikke bare på hvordan man skulle fordele midler, man så også på hvordan man kunne skape dem. Næringsliv med arbeidsplasser ble viktig. Kommunen skiftet fokus, fra selv å produsere flest mulig av de tjenestene kommunen skal yte sine innbyggere, til først og fremst å skaffe og kvalitetssikre kostnadseffektive tjenester. Man begynte å omorganisere forvaltningen, og få kontroll over pengestrømmen. Slik kunne for eksempel de eldste og mest slitne skolebyggene byttes ut med helt nye og tidsriktige.

Dette ville jeg være med på!

I dag har Røyken en av landets mest effektive kommuneadministrasjoner, og blant landets mest fornøyde innbyggere. Sammen med opplagte og uvurderlige samarbeidspartnere som næringsliv, foreningsliv og ildsjeler, har vi lagt til rette for flere nye idrettsanlegg, en strålende framtid for kulturhuset Sekkefabrikken og stedsutvikling i tettstedene våre. Vi har fått tryggheten i en tidsriktig brannstasjon. Det var politisk motstand mot å ta seg råd til døgnbemanning. Men tenk på hvor mye det kan brenne mens brannfolk må bruke tid på å reise helt hjemmefra.

Det har kostet.

Jeg har i dag en av 35 stemmer i kommunestyret, og en av 11 i formannskapet. Jeg er leder av kulturutvalget og sitter i ulike komiteer. I perioder er jeg på møter tre kvelder i uka. Sakspapirene som også må gjennomgås på fritida er tykke bunker med til dels tungt byråkratisk språk. Møtegodtgjørelsen er av nærmest symbolsk størrelse og brukes på familieaktiviteter for å kompensere litt for mye fravær fra mann og barn. Etter valget blir kommunestyret redusert fra 35 til 27 medlemmer - enda færre å fordele alle oppgavene på.

Men vi synes i alle partiene at det er viktig og verdifullt arbeid. Vi vil fortsette å forvalte kommunens midler og ressurser i tråd med våre verdisyn. Selv vil jeg gjerne være med å utvikle Røyken videre til en levende og trygg kommune der vi kan leve mest mulig av livene våre - ikke bare søvn, frokost og middag. Vi er stolte av at kommunen i dag går med overskudd, tross mindre statlige overføringer enn de fleste andre kommuner kan rutte med. Vi har klart å skape mer til alle.

Les partiprogrammene, se på resultatene, og stem på et parti du tror på. Husk samtidig at valgløfter er løfter om hva vi vil jobbe for. Det kan aldri bli garantier om resultat. Vi må alltid samarbeide med andre partier for å få flertall, og det krever at vi må stemme på deres forslag i noen saker, for å få dem med på våre. Men jo flere stemmer fra velgerne, jo mer kan vi gjennomføre.

Godt valg!

Vennlig hilsen Ina Marthinsen, Røyken Høyre 

Kommentarer til denne saken