Leserinnlegget til Hurum Aps ordførerkandidat i RHA 1. september viser at det fortsatt vil skje liten utvikling i Hurum med Ap i førersetet. Kent Lippert Olsens henvisninger til Hellas, Italia og USA har lite sammenheng med Hurums kommuneøkonomi. Hvis jeg forstår hans leserbrev riktig, så garanterer han for at det ikke skal skje noen utvikling i Hurum de nærmeste år med Ap fortsatt i ordførerposisjonen. Han ønsker å holde stø kurs og bygge stein for stein. Alle skal bidra med litt, skriver Olsen. Jeg vet ikke om han da også har tenkt å skattlegge oss med eiendomsskatt i tillegg til de skatter og avgifter vi allerede betaler.

Del på Facebook

At han garanterer en økonomisk utvikling som vil gi liten utvikling, tror jeg Hurums innbyggere bør merke seg før de går til valgurnene. For det vi trenger her i Hurum er en utvikling som får folk og næringsliv lyst til å flytte til Hurum. I våre nabokommuner er det tilflytting og vekst mens det i vår kommune enkelte år har vært fraflytting.

For å få fart på kommunen må vi ha vekst og flere innbyggere. Det vil gi økte skatteinntekter. Men for å få til det må vi også investere i bedre skoler, bedre veier og kommunikasjoner. I tillegg må de kommunale tjenestene holde god kvalitet.

Hurum Høyre går til valg for å gjøre Hurum bedre. Det garanterer vi at vi skal få til med din stemme.

Bjørn Glenne, Hurum Høyre