Man skulle tro at entusiasmen i lokalmiljøet ville være stor og entydig når et idrettslag ønsker å utvide tilbudet når det gjelder fritidsaktiviteter. Slik er det ikke i Bødalen.

Bødalen IF har lenge syslet med planer om et nytt skianlegg på Torvbråten som i første rekke retter seg mot skiskyttersporten.

Ved gjentatte anledninger har anlegget vært beskrevet i lokalpressen. Likevel tar det litt tid før de som er motstandere av anlegget får mobilisert. De siste ukene har det kommet mange innvendinger, og per i dag er temperaturen ganske høy i debatten om det planlagte anlegget.

Men slik bør det være. Hvis det er uenighet om utbygging av et slikt anlegg i nærmiljøet, så må all mulig informasjon ut til befolkningen, samtidig som det gis anledning til å diskutere saken.

I det store og det hele tror vi et nytt skianlegg vil være positivt for området

Det er ingen tvil om at Bødalen IF har gjort en enorm jobb med planleggingen og finansieringen av anlegget. Her er det mange ildsjeler som jobber gratis for å skape et tilbud til ungdom, for ikke å si hele bygda. De gjør uansett en jobb for fellesskapet. Nettopp dette er et aspekt ved denne saken som ikke må skyves til side. Den mistenkeliggjøringen som kommer til syne i enkelte innlegg mot anleggsplanene og de som står bak, er direkte upassende. Når motstandsiveren blir for stor, er det fort å ty til usaklige argumenter. Det er verken Bødalen eller saken tjent med.

Svært ofte er det slik i kontroversielle utbyggingssaker at motstanderne blir mest synlige. Da Bødalen IF inviterte til informasjonsmøte om skiskytteranlegget sist mandag, kom det 130 mennesker. Etter ordskiftet å dømme, var det nesten utelukkende motstandere i salen. Men slik er ikke realiteten. Svært mange er for et nytt skianlegg på Torvbråten.

Men det finnes uten tvil gode og saklige motargumenter. Eksempelvis må bekymringen for økt trafikk i nærområdet tas på alvor, og kanskje bør man jobbe videre med denne problematikken – eventuelt gjøre noen beregninger som viser hva man går i møte av trafikkbelastning hvis skianlegget blir bygget.

Men i det store og det hele tror vi et nytt skianlegg vil være positivt for området.