Hurum Venstre har denne uken proklamert ganske klart og tydelig at de ikke har tro på noen framtid for cellulosefabrikken på Tofte.

Et slikt utspill er intet annet enn et slag i ansiktet på et helt lokalsamfunn ytterst på halvøya. Et lokalsamfunn der nærmere 300 mennesker står i fare for å miste arbeidet sitt.

Den lokale partiledelsen i Venstre går så langt som å si at de synes det er på tide at folk gjennomskuer den kortsiktige retorikken til de politikerne som i dag kjemper for å beholde fabrikken. Og Venstre ser ut til å helt ha glemt sin egen miljøprofil, når vi vet hva Toftebedriften representerer når det gjelder produksjon basert på fornybare råvarer.

Ved siden av dette lanserer Hurum Venstre et nytt tiltak som de kaller «Tofte-løftet». Prosjektet er interessant og er uten tvil et opplegg som bør diskuteres videre. Det inneholder positive tanker og gode ideer til vekst, og vyer om at Tofte har en framtid også uten fabrikken. Arbeidet med «Tofte-løftet» må gjerne starte omgående – ethvert lokal-samfunn ville ha nytte av et slikt initiativ.

Men det må gjøres uavhengig av hva som skjer med Södra Cell Tofte.

Om noen uker – kanskje noen dager – vil vi få vite hva som blir fabrikkens skjebne. Venstre kunne ha ventet med sine dystre spådommer om Toftes store hjørnesteinsbedrift til en avklaring foreligger.

Vi må tro på Regjeringen når noen av deres statsråder sier at det jobbes for å finne gode og framtidsrettede løsninger for cellulosefabrikken på Toft

Vel er det slik at det er betimelig å etterlyse mer konkrete meldinger og enda mer handling fra politikere som involverer seg i kampen for å beholde fabrikken på Tofte. Mange er utålmodige og politikerbesøk her og der ser per i dag ikke ut til å gi konkrete resultater. Men vi vet at det arbeides på spreng for å finne løsninger. Vi må tro på Regjeringen når noen av deres statsråder sier at det jobbes for å finne gode og framtidsrettede løsninger for cellulosefabrikken på Tofte.

Så lenge kampen pågår, bør hele lokal-samfunnet stille seg bak

Så lenge kampen pågår, bør hele lokal-samfunnet stille seg bak og gjøre alt for å bidra til en positiv løsning. Også pessimistene bør stille opp.

Så får vi inderlig håpe at det ikke blir slik som det dessverre ofte blir.

Nemlig at pessimisten får rett.