Lederartikkel i RHA 13. mars 2014:

Den siste uken har det vært mye oppmerksomhet rundt driften av Bråset bo- og omsorgssenter i Røyken. Fylkesmannen har påpekt flere ting som ikke er bra når det gjelder driften av institusjonen, og krever at det iverksettes tiltak straks for å rette opp i feilene.

Arbeidet med å tette Fylkesmannens avvik er i gang, og som vi har skrevet på denne plass en gang tidligere; vi krever at dette arbeidet prioriteres og at det tas på fullt alvor.

Problemene som ble belyst har først og fremst med ledelse å gjøre, skal vi tro Fylkesmannen. Det er ikke de ansatte som får på pukkelen. Tvert imot sier Fylkesmannen både i sine kommentarer i media og i selve avviksrapporten, at de ansatte gjør en meget god jobb, men at de til tider lider under for liten bemanning.

Norge er et land som har råd til å sørge for at alle får en verdig død og at alle får den smertelindring de trenger til det siste

At det ikke er de ansatte som er skyld i den vanskelige situasjonen på Bråset har vi et godt eksempel på i tirsdagens utgave av RHA. Her forteller Trine Jaksland Graff om en Facebook-side hun har opprettet. Hun jobber selv som sykepleier ved Båset bo- og omsorgssenter.

Les også: Ingen skal behøve å dø alene

Facebook-siden har fått navnet ”Norge har råd til å gi alle en verdig død”, og har etter kort tid fått nærmere 2 000 følgere.

Jaksland Graff mener at Norge er et land som har råd til å sørge for at alle får en verdig død og at alle får den smertelindring de trenger til det siste.

Selv har Graff sittet hos mange døende. Hun har sett hvor viktig det er at denne stunden blir best mulig.

Det trengs hyppigere legetilsyn, økt kompetanse hos helsepersonell generelt og bedre bemanning

Hun mener alle har rett på å ha noen hos seg, og på optimal smertelindring. Hun sier at det er mange som dør med unødvendig mye smerter på norske sykehjem. For å gjøre noe med det trengs det etter hennes mening hyppigere legetilsyn, økt kompetanse hos helsepersonell generelt og til og med bedre bemanning på de ulike institusjonene og hjemmene.

Det er et beundringsverdig initiativ Trine Jaklsand Graff har tatt. Hun peker på en svært viktig sak som gjelder oss alle.

Vi er helt enig i at ingen skal behøve å dø alene, og at alle bør ha krav på en verdig død i verdens rikeste land.

Enda det egentlig ikke burde dreie seg om penger, men ren etikk.