På valgnatta den 12. september signaliserte ordfører Rune Kjølstad fra Høyre at det er på tide å tenke mer samarbeid i Røyken. Kjølstad inviterte alle partier til å jobbe sammen for Røyken beste i de kommende fire år.

På lederplass skrev Røyken og Hurums Avis den 19. september at de andre partiene i kommunestyret burde ta opp hansken etter Kjølstads valgnattstale. Vi påpekte at det kunne være fornuftig av Arbeiderpartiet, som er det desidert største opposisjonspartiet i de neste fire årene, å undersøke invitten fra Kjølstad nærmere, og se om det kan være noe positivt å hente i den.

Høyst sannsynlig trenger ikke Arbeiderpartiets ledelse påminnelser fra RHAs lederskribent for å legge om strategien i lokalpolitikken. Gledelig er det uansett å registrere at partiet nå tenker nytt. Da det nye kommunestyret konstituerte seg i sitt første møte i Sekkefabrikken sist torsdag, demonstrerte Arbeiderpartiets gruppeleder Børre Pettersen at partiet har tenkt å ta invitten fra Kjølstad på alvor.

«Vi skal kunne knive om politiske spørsmål, uten å bli ufine», sa Pettersen blant annet. Han la til at hans partis linje i neste periode vil bli lagt om, slik at vi unngår verbalt ureint trav fra noen av representantene. Det være seg fra posisjon eller opposisjon.

«Vi skal være markerte, men saklige», lovet Pettersen.

Slike utspill fra toppene i de to største partiene i Røyken, er viktige signal som vil kunne få en svært positiv innvirkning på lokalpolitikken i Røyken i de kommende fire år. Nå gjenstår å se om holdningene vil spre seg i det politiske miljøet, slik at vi får gode, saklige debatter om de viktige sakene i Røyken kommunestyre og i de ulike utvalgene.

Det er ingen hemmelighet at atmosfæren i Røyken kommunestyre de siste årene til tider har vært lite trivelig, noe både opposisjon og posisjon må ta sin del av skylden for. Men det var snøen som falt i fjor. Nå venter vi nye toner.

Det er likevel betimelig å påpeke at de politiske skjærmyslene selvfølgelig ikke må forsvinne. Debattene kan gjerne gjennomføres med høy temperatur, så lenge represen-tantene og partiene behandler hverandre med respekt og har sitt hovedfokus på alle de gode argumentene de måtte ha i de sakene de brenner for.

Del på Facebook