Det kan gå mot historiske vedtak i både Røyken og Hurums kommunestyrer førstkommende torsdag. Begge kommunenes folkevalgte skal ta stilling til forslag fra de to ordførerne om å inngå et omfattende administrativt samarbeid.

Etter at rådmannen Gudmund Notøy sa opp sin stilling i Hurum i mai, har det vært diskusjoner mellom de to kommunenes politiske ledelse. Høyre i Hurum sendte sin ordfører til Røyken for å sondere. Det hele endte med et forslag til et samarbeid som i korthet går ut på at de to kommunene skal ha felles rådmann ved at rådmann Georg Smedhus i Røyken blir ansatt i halv stilling i hver kommune. I tillegg skal de ha felles ledergruppe. Målet er å samordne oppgaver, jobbe mer rasjonelt og velge beste praksis fra de to kommunene i sitt videre arbeid.

Det har vært jobbet mye i kulissene. Høyre i Hurum sikret seg først et politisk flertall da de fikk med seg samarbeidspartiene Senterpartiet, KrF og Venstre i saken. I ettertid er det blitt kjent at Hurum Arbeiderparti med nebb og klør kommer til å kjempe imot.

Alle ønsker det beste for Røyken og Hurum.

I Røyken er det etter hva RHA erfarer ganske bred enighet. Arbeiderpartiet i Røyken er langt mer samarbeidsvillig enn sine partikolleger ytterst på halvøya.

Hurum kommune har dyktige ledere og mye kompetanse i sin organisasjon. Det har også Røyken. Røyken har de siste årene lykkes i å snu en negativ økonomisk trend, slik at kommunen nå går med solide overskudd. I Hurum har man jobbet de siste årene med å tette igjen hull, men arbeidet har så langt vært lite vellykket i den forstand at kommunen per i dag fortsatt bruker langt flere millioner kroner enn de har.

Derfor er det fornuftig for begge kommuner å forsøke et slikt samarbeid. Fungerer det ikke, så kan man avvikle. Enkelt og greit.

De som i Hurum sier nei til et slikt samarbeid bør komme opp med et godt alternativ for å sikre gode tjenester til befolkningen.

For eller imot – en ting er i hvert fall helt sikkert:

Alle ønsker det beste for Røyken og Hurum.