Torsdag morgen slo en overveldende og positiv nyhet innover Hurumlandet. Statkraft har inngått en intensjonsavtale om a° etablere et selskap som skal° starte framtidig produksjon av biodrivstoff i de gamle fabrikklokalene etter cellulosefabrikken på Tofte. Meningen er at det skal produseres biodrivstoff basert på° tømmerstokken.
Avtalen innebærer at Statkraft vil kjøpe aksjeselskapet Södra Cell Tofte som eier industriområdet der den tidligere cellulosefabrikken har holdt til på Tofte i flere generasjoner. Videre har Södra og Statkraft til hensikt å opprette et nytt biodrivstoffselskap som skal eies med 49 prosent av Södra og 51 prosent av Statkraft.

Nyheten som kom torsdag kveld, vil forhåpentligvis viske bort en god del av det som er igjen av pessimisme.

Det har vært mye pessimisme i Hurum etter at cellulosefabrikken ble lagt ned. Med god grunn har mange bekymret seg over kommunens framtid.

Nyheten som kom torsdag kveld, vil forhåpentligvis viske bort en god del av det som er igjen av pessimisme.

Les flere lokale lederartikler her

Likevel er det viktig å være realistisk – selv etter gladnyheten vi fikk fra Södra og Statkraft.

Den gamle fabrikken skal bygges ned og de nye kreftene som nå viser muskler skal forske, planlegge og etablere et helt nytt anlegg før vi kan konstatere at det er ny virksomhet og nye arbeidsplasser på Tofte. Det vil gå minst to-tre år før vi vil se konkrete resultater av den intensjonsavtalen som nå er skissert.

To store aktører i norsk industri viser nå at de har tro på Tofte

Men la nyheten være en spore til optimisme. Hurum trenger optimisme og tro på framtida. To store aktører i norsk industri viser nå at de har tro på Tofte – det burde være grunn god nok til å bygge oppunder det positive for alle som bor på halvøya.

Biodrivstoff kan nemlig fort bli et viktig framtidsprodukt. Produktet vil – ut fra det vi vet i dag – være et viktig bidrag for å° nå° nasjonale og internasjonale målsettinger om reduksjon i klimagassutslipp fra transportsektoren.

Nå gjenstår det å se om myndighetene vil oppmuntre denne type utnyttelse av skogråstoffet.