Den årlige kapproingen mellom Bogen og Holmsbu finner alltid sted siste lørdag i juli hvert år, og ble i år arrangert for niende gang. Det er fest, humør og trivelig stemning under konkurransen, som vi vil karakterisere som både enkel og eiendommelig.
Enkel fordi alle deltagerne i de to klassene – prammer og sjekter – samles på brygga i Bogen, hvor det blir “sosial” roing ut til Bjørneskjær. Her starter selve kapproingen, og førstemann inn til Holmsbu er vinner.
Eiendommelig fordi dette er et helt unikt arrangement som både setter Holmsbu på Norges feriekart, og som skaper en hyggelig og god atmosfære. I tillegg tar hele seansen vare på gamle trebåttradisjoner.
Holmsbuprammen har nemlig en lang tradisjon som trebåt. Båten er uten kjøl og stevner, og regnes som en særegen norsk båttype. Prammen, med sin langstrakte form, hører først og fremst hjemme på Sør-Østlandet – i skjermede kyststrøk, elver og innsjøer. Men som skipsbåt ble Holmsbuprammen populær både i Norge og utlandet. Den har vært bygd både ved Grimstad og Arendal og i Holmsbu-distriktet.
Da arrangementet ble gjennomført for niende gang sist lørdag var det mye folk og god stemning i Holmsbu. Lokalbefolkningen stiller opp, akkurat som et stort antall besøkende. Deltagelsen er også god, og de som ror er innforstått med de enkle, men akk så strenge reglene. Det skal være minst to i båten, og bare en kan ro av gangen. Og ikke minst: Den som ikke ror kan ikke skyve på årene. Og selvfølgelig skal det være redningsvest til alle i båten. Den «sosiale» roingen fra brygga i Bogen og ut til startområdet ved Bjørneskjær er obligatorisk, og da er den gode atmosfæren rundt et svært sympatisk arrangement allerede satt.
Kapproingen i Holmsbu fremmer trivsel, og ildsjelene som holder dette i gang hvert år, fortjener ros.
Neste år er det tiårsjubileum for kapproingen. Kanskje kommunens politikere skulle sette av en liten sum til en ekstra markering til kapproingen i 2015, når de starter på sitt budsjettarbeid til høsten?
@Sitat: