Søknaden om å innføre karakterer på 7. trinn i Røykenskolen sendes i disse dager. Vi i Arbeiderpartiet er i likhet med flertallet av elever, foreldre og lærere imot å søke om karakterer på 7. trinn. Vi har også kritisert at man besluttet å søke, før forslaget hadde vært ute på høring til berørte parter. Nå i etterkant er berørte parter hørt, og det store flertallet ønsker ikke denne ordningen i Røyken. Allikevel sendes søknaden. Vi i Arbeiderpartiet har derfor denne enkle oppfordringen til flertallspartiene – Det er ingen skam å snu!

Snu fordi det finnes svært lite forskning som støtter at karakterer fremmer læring. Tvert imot. Karakterer fører ikke til at elever lærer mer. Det eleven da ser er et tall – og ikke tilbakemeldingen som ligger bak tallet. Det er tilbakemeldingen vi ønsker at elevene skal ha fokus på.

Snu fordi vi i Røyken driver prosjektet «vurdering for læring» som går ut på at elever skal få gode tilbakemeldinger og» framovermeldinger» hele veien. Tilbakemeldinger som forteller dem hva de mestrer, og hva de skal jobbe for å forbedre. Å fokusere på å sette karakterer vil stikke kjepper i hjulene for dette arbeidet. Det er de gode vurderingene vi skal jobbe for, ikke tallene.

Snu fordi foreldre, lærer og elever i Røyken ikke ønsker karakterer. De ser også at dette vil virke demotiverende på de svakeste elevene. De ser også at vi må jobbe for å forbedre vurderingspraksis, men da med fokus på gode og konstruktive tilbakemeldinger. La lærerne bruke tiden sin på tilbakemeldinger framfor karakterer, og la elevene få muligheten til å få tilbakemeldinger framfor karakterer.

Det er helt riktig som ordfører Kjølstad sier, at Høyre har gått til valg på dette. Jeg tror imidlertid det er gode muligheter for at mange av de som stemte på Høyre er imot karakterer i barneskolen. Å bruke valgprogrammet som argument for ikke å sende forslaget ut på høring i forkant blir for tynt. Det beste ville uten tvil vært at berørte parter hadde vært hørt i forkant. Elever, lærere og foreldres uttalelser er nå klare, dette ønsker vi ikke i Røyken. Allikevel sendes søknaden. Høyre har fortsatt muligheten til å ta velgere, barn og unge i kommunen på alvor. Det er nemlig ingen skam å snu!

Thora Wahl
kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet