Vi har nettopp opplevd et spektakulært Slemmestad, lyssatt av Factory Light Festival. Ordfører Rune Kjølstad åpnet landets største internasjonale festival for lyskunst og lysdesign med å si at når alle drar lasset sammen, får vi til det meste. Det er en stor dugnadsånd som ligger bak festivalen. Man har lyktes fordi mange ulike aktører har villet nå målet.

Slemmestad ble lyst opp i løpet av tre dager. Ellers i året er det ganske mørkt her.
I over 30 år har jeg hørt om flotte planer for Slemmestads utvikling. Her har vært arkitektkonkurranser og utallige folkemøter der vi har fått kommet til orde med ønsker om hvordan Slemmestad kan bli i framtiden. Vi har sett flotte tegninger og modeller.

Noe har skjedd på 30 år. Odden er bygget ut. Noe er revet. Og vi har fått Sekkefabrikken. Selv om det også tok sine 20 år. Kommunen fikk eiendommen i gave for en krone tidlig på 1990-tallet, men giveren tok bygget tilbake da kommunen ikke greide å få regulert Slemmestad sentrum. Jeg var leder av en stiftelse under etablering, men måtte resignert gi opp den gang.

Nå er det heldigvis vilje i kommunen. De vil noe med Slemmestad. Vi har Kulturskolen og vi har fått fortau og gatestruktur. Og det er vilje hos grunneierne. Problemet synes å være at de sitter i hvert sitt rom og vil noe, men får lite til sammen.

Arthur Buchardt har kommet på banen og lansert sin boligblokk på over tjue etasjer. Han er villig til å satse. Men også han må tydeligvis vente på at folk som vil noe, skal komme ut og ville noe sammen.
Hvis de impliserte aktører, med kommunen i spissen, kan sette seg ned og finne ut av hva som hindrer at Arthur Buchardt kan få realisert planene sine, og hva som må gjøres for å rydde hindringene av veien, så vil Slemmestad få et fyrtårn som vil være en lysende motor for videre positiv utvikling for Slemmestad sentrum.

I dag kan utviklingen i Slemmestad sammenliknes med travekvipasjer på Bjerke, som volter og volter rundt mens de kikker etter en som kan kjøre startvognen og få i gang løpet.

Hvis Arthur Buchardt får dra i gang løpet i Slemmestad, blir det garantert gevinst på flere.

Per Olav Berg