Det er riktig som HS og S sier, at det har vært enkelte misforståelser om saken. Det må kommunen ta på sin kappe, som følge av et syltynt og slett utført høringsbrev.

At de to sier at kommunen tar opp noe som har vært planlagt før gjør ikke tiltaket mer riktig. Det er Asker kommune som planlegger dette. Så la oss slutte å snakke om hvilken kommune som gjør hva. Det er mer fruktbart å få frem hva uenigheten dreier seg om.

Dette dreier seg om forståelsen av ytelser og rettferdighet. I denne sammenhengen kommunalt vedlikehold av vei, og hvem som skal få tilbudet. HS og S sier at når et lite antall beboere i kommunen er blitt fratatt et gode alle andre beboere har, så er det rettferdig at alle i samme situasjon skal oppleve det samme.

Flere av oss som reagerer på tiltaket mener at alle beboere i kommunen skal behandles mest mulig likt.> Det store flertall får veien frem til døra vedlikeholdt og brøytet av kommunen.

Dette er ikke gratis, slik de to hevder. Det går av de pengene alle betaler i skatt. Hvis HS og S er veldig opptatt av rettferdighet bør forslaget skrotes, og alle som bor i privat vei få tilbud om kommunalisering.

Det eneste alternativet jeg kan se som kan oppfylle HS og S sine fromme ønsker, måtte være å privatisere alle kommunale veier. Og det vil de vel ikke? Kanskje det er neste vers på privatiseringsvisa?