Varslingsanlegg er i Norge et nettverk av tyfoner satt opp av sivilforsvaret på taket av sentrale bygninger i byer og tettsteder, som for eksempel skoler eller på toppen av høye master.

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år, men ifølge DSB er det ikke alle som hører signalene som sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier direktør i DSB, Elisabeth S. Aarsæther.

Brukes i fredstid

Signalet som sendes ut onsdag ettermiddag betyr at man skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig ifølge Aarsæther.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, forteller Aarsæther.

Lydene på nett

Hensikten med testene er ikke uventet for å se om de virker, og reparere de som ikke fungerer. Sivilforsvaret er underlagt DSB og det er de som har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene.

Politiets oppgave er å ha ansvaret for å utløse varsling i fredstid. Får du ikke hørt testen og lurer på hvordan det høres ut, har Sivilforsvaret lagt ut lydene på sin hjemmeside.