Ja utslippene har gått ned. Men med regjeringens klimaplan går utslippene ned så sakte at vi ikke klarer å redde klimaet! Vi må kutte utslippene minst 5% i året, mens regjeringen har til sammen klart å kutte ca. 8% i perioden 2013-2019. Klimameldingen gir heller ikke kommunene tilstrekkelig økonomisk støtte eller tiltak som vil hjelpe Asker med å nå sine klimamål.

Dersom vi skal halvere utslippene i tråd med Parisavtalen og få Askerbøringene til å gå fra dagens ca.10 tonn CO2 utslipp per innbygger i året, ned til 1-2 tonn som Askermålene tilsier, må vi ha MYE kraftigere virkemidler og insentiver for omstillingen fra miljøfiendtlig forbruk til miljøvennlig bruk og økonomi. Og Norge må slutte å eksportere utslipp (les: olje) og late som om vi ikke har noe å gjøre med dem.

Så lenge Venstre er med på å frede oljeindustrien, og sabotere for store deler av de klimakuttene som regjeringen lover, ved f.eks. å åpne for å fortsette å bruke mange milliarder på å kompensere avgiftsøkningen på bensin og diesel med andre avgiftsletter på drivstoff, er det dårlig nytt for de som kommer etter oss.

Ikke nok med det. I regjeringens klimamelding gis det ingen løfter om å videreføre “Klimasats” etter 2021. Det kan se ut som om man dropper ett av de mest populære og viktigste tiltakene for å hjelpe kommunene med å kutte klimautslipp. Det vil føre til færre klimatiltak i kommunene, også i Asker.

Det kommer ingen ekstra støtte til ladestasjoner for elbil gjennom Enova. Det settes ikke krav til at anleggsplasser må bli fossilfrie, som er et viktig tiltak for Asker. Kollektivtransporten får fine ord, men ingen penger til hyppigere avganger eller lavere billettpriser. For Asker er dette det desidert viktigste tiltaket for å nå sine lokale klimamål. Samtidig vil regjeringen ha full fart på motorveiutbygging inn til byene, som øker trafikk og forurensning. Også i Asker.

Vi vet at redusert kjøttforbruk og en mer dyrevennlig og bærekraftig matproduksjon på lokale ressurser er noe av det viktigste vi kan gjøre for å kutte utslipp og samtidig ta vare på natur og folkehelse. Men meldingen har ikke ett konkret tiltak for å redusere vår kjøttforbruk! Og hvor er tiltakene mot matsvinn?

Mens Europas ledere stiller miljøkrav som forutsetning for koronastøtte og peker ut en green-deal som veien videre etter korona, fortsetter Norge og Venstre å snuble i oljetåka. Så lenge regjeringen ikke tør å snakke om, eller røre ved, Norges største klimaproblem, nemlig produksjon av olje og gass, har de ikke troverdighet på klima eller fremtidens næringsliv.

Å slutte med olje vil gjøre at Norge faktisk må satse på et grønt næringsliv og innovasjon, fremfor å ha olja som støttehjul. Det er først når vi slutter med olje at vi vil forandre markedet så mye at vi kan ha en grønn hverdag og takle klimakrisen.

Faktum er at klimameldingen ikke tar tak i de grunnleggende problemene eller inneholder nok tiltak til å hindre en eskalerende klimakrise som truer velferden, tryggheten og friheten til dagens unge.