Gå til sidens hovedinnhold

Klager på saksbehandlingen, og vil ha saken stoppet

750 husstander har fått høringsinvitasjon på saken, som gjelder avvikling av kommunal drift av vei i Asker kommune.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

– Formålet heter seg å være å skape likhet og forutsigbarhet i kommunen, på bakgrunn av nye kriterier som er vedtatt, for hva som kan være kommunal vei.

Veier i gamle Asker er ikke vurdert i saken etter disse kriterier. Det er bare veier i gamle Hurum og Røyken kommuner. Dette er diskriminering av en del av innbyggerne i Asker kommune. Det er uforenlig med målet om likhet og forutsigbarhet.

– Forslaget fra Asker kommune er ikke godt gjennomarbeidet, idet mange av veiene i forslaget oppfyller kriteriene for kommunal vei. I overskriften heter det avvikling av drift og lenger ned i dokumentet står det kriterier for å kunne være kommunal vei. Dette er egnet til forvirring.

Invitasjonen mangler viktig opplysning om lovgrunnlaget og hvordan man kan skaffe de dokumenter de snakker om. Vi mener kommunen må ha en veiledningsplikt som her ikke er oppfylt.

– Mange av de berørte av forslaget har ikke mottatt høringsinvitasjon/ varsel fra kommunen en uke før høringsfristen utløper.

Forslaget omhandler veier fra 20 meter til over to kilometer. Det rammer ulikt og kan ramme mange hardt å bli fratatt kommunale tjenester man betaler for over skatteseddelen.

På dette grunnlaget ber vi om at saken stanses.

Kommentarer til denne saken