Kjøpmann Jon Anders (44) frykter verken svenskehandel eller varemangel: – Vi er godt forberedt på en ny smittebølge

Kjøpmann Jon Anders Wenggaard (44) ser verken svenskehandel eller varemangel som en trussel for kunder og ansatte i Åros.