I følge seniorrådgiver, Hulda Tronstad i Norsk Elbilforening viser undersøkelser rettet mot elsyklister at det nå er flere kvinner som kjøper elsykkel enn før og de bruker den stadig mer.

Undersøkelsen viser at det i de siste årene har vært en markant endring i svarene hos norske elsyklister. I 2020 kom over 60 prosent av svarene fra kvinner. Alle norske undersøkelser om sykkel, blant annet reisevaneundersøkelsene fra Transportøkonomisk institutt, viser at det er stor overvekt av menn som velger å sykle. Men med elsykkel virker det som om kjønnsubalansen er i ferd med å jevnes ut.

I løpet av de to siste årene har 37 prosent av kvinnene i undersøkelsen prøvd elsykkel for første gang, og 59 prosent av kvinnene har kjøpt elsykkel.

- Tallene viser vel at det er ganske kort vei fra å prøve til å kjøpe elsykkel, og at det er kort vei fra å kjøpe elsykkel til å endre transportvanene sine. Undersøkelsen tyder på at elsykkelen virkelig betyr en endring – også når det gjelder kjønnsbalansen på sykkelveiene, mener Tronstad.

Les også: Måtte tenke nytt da inntektsgrunnlaget ble endret: – Vi var nødt til å sette i gang tiltak for å overleve

Kjøper og bruker elsykkel

Undersøkelsen viser at det i de siste årene har vært en markant endring i svarene hos norske elsyklister. I 2020 kom over 60 prosent av svarene fra kvinner. Alle norske undersøkelser om sykkel, blant annet reisevaneundersøkelsene fra Transportøkonomisk institutt, viser at det er stor overvekt av menn som velger å sykle. Men med elsykkel virker det som om kjønnsubalansen er i ferd med å jevnes ut.

I løpet av de to siste årene har 37 prosent av kvinnene i undersøkelsen prøvd elsykkel for første gang, og 59 prosent av kvinnene har kjøpt elsykkel.

- Tallene viser vel at det er ganske kort vei fra å prøve til å kjøpe elsykkel, og at det er kort vei fra å kjøpe elsykkel til å endre transportvanene sine. Undersøkelsen tyder på at elsykkelen virkelig betyr en endring – også når det gjelder kjønnsbalansen på sykkelveiene, mener Tronstad.

Kvinner elsykler til jobb

Undersøkelsen viser at det er en kjønnsforskjell i bruken av elsykkel. Mens 68 prosent av kvinnene bruker elsykkelen til jobb, bruker 57 prosent av mennene det samme. Dette er omvendt når vi ser på bruken av elsykkel til trening og mosjon; 54 prosent av kvinnene bruker elsykkelen til trening, mens 63 prosent av mennene gjør det samme.

- Og det kan virke som kvinner i større grad bruker elsykkelen til å bytte ut bil og kollektivtransport, mens menn oftere bruker den til fritid og mosjon, forklarer Tronstad.

Les også: GP fra Åros, stemmen fra Nitimen: - Følte meg dolket i ryggen av NRK

Pris og type elsykkel varierer

Kvinner bruker generelt mindre penger på elsykkelen enn menn. 72 prosent av kvinnene har kjøpt seg elsykkel til under 30 000 kroner, mens 49 prosent av mennene har gjort tilsvarende. Til gjengjeld har 15 prosent av mennene kjøpt elsykkel til over 40 000 kroner, mens bare 6 prosent av kvinnene har gjort det samme.

- Dette kan forklares noe med valg av type elsykkel. Mens kvinner i større grad kjøper bysykler, så velger mange flere menn å kjøpe terrengsykkel, som ofte har flere dyrere komponenter og tillegg som fulldemping.

Les også: "Sjelden leser jeg bøker som holder et så høyt elegant, språklig nivå"

Om undersøkelsen

Over 1900 elsyklister svarte på undersøkelsen Elsyklisten i 2020. Undersøkelsen gjennomføres hvert år, og respondentene nås via sosiale medier. Undersøkelsen har tidligere vist at elsykkelen får folk til å sykle mye mer om vinteren, og at elsyklister endrer reisevaner først og fremst ved en overgang fra bil og kollektiv til elsykkel.

Les også: Feilparkerte i gjestehavnen – nå kommer regningen fra kommunen