Kjempehopp for matvareprisene

Matvareprisene steg kraftig i juli, og kjerneinflasjonen var langt høyere enn forventningene.