Tirsdag 26/3 hadde du et lengre innlegg i RHA hvor du i tittelen hevder at bruken av skog er en nøkkel i det grønne skiftet.

Bruk av skog - en nøkkel i det grønne skiftet 

Det er greit, det kan jeg være helt enig i.

Nedbygget biomasse

På slutten av ditt innlegg skriver du om hogst. Om flatehogst som du innrømmer kan se voldsomt ut. Men plukkhogst, altså det å ta ut ett og ett tre etter hvert som de blir store nok, det vil du ikke vite noe av. Og begrunnelsen er at plukkhogst fram til 1940 førte til «kraftig nedbygging av biomassen i skogen».

Fortsatt i dag kan man se «de negative konsekvensene av denne driftsformen», skriver du.

Og da klarer jeg ikke å følge deg. Kan du kanskje komme med noen eksempler? Hvor kan jeg se disse konsekvensene? På hvilke måter ble biomassen nedbygget?

Flatehogst eller urskog? 

Hvem har rett; Sp eller SV?

Samme dag i Klassekampen skriver tre stortingsrepresentanter fra SV, Arne Nævra, Lars Holtbrekken og Torgeir Krag Fylkesnes, også om skogen, om klimatiltak. Og om plukkhogst. «Moderne plukkhogst som stimulerer saktevoksende høykvalitetsvirke og dermed ivaretar naturmangfold og klimautslipp på en langt bedre måte [enn flatehogst]».

Skogen er ikke et bilde, skogen lever 

Så hvem har rett? Opplys meg, gjør meg klokere.

Og mens du er i gang, kan du forklare meg hvordan flatehogst kan være en nøkkel i det grønne skiftet når vi vet at CO2 som slippes ut ved forbrenning tar det flere tiår å binde opp igjen av nyplanta trær. Mens kvalitetstømmer, sagtømmer, binder CO2 i veldig, veldig lang tid.

Vi trenger mer variert skog, ikke mindre - ja til bærekraftig forvaltning av "den nye oljen"