Asker kirkelige fellesråd fikk 15 millioner kroner i en tiltakspakke for rehabilitering av kirker. Dette hjalp svært godt på når flere av kirkene har behov for vedlikehold. Før fellesferien er status slik ved de ulike kirkene i sørlige deler av Asker.

Les også: Ønsker god påske med gavepakke på 15 millioner til kirkebyggene – og 50 millioner til andre tiltak

Slemmestad: – Der er vi nesten ferdige med å male hele kirken. Vi har vasket kirken og skiftet en del kledning og glass, sier kirkesjef John Grimsby.

Nærsnes: – Der har vi skiftet mye kledning, fordi da vi fikk vasket viste det seg at det var store råteskader. Vi har dermed skiftet mye kledning og malt hele kirken. I tillegg skifter vi alle takrenner og nedløp. Vi skifter også en del glass.

Åros: – Der har vi skiftet 84 kvadratmeter kledning. Det er mye kledning. Så har vi malt hele kirken, og kittet opp vinduer og reparert takrenner, forteller Grimsby.

Tårntak og mur

Kongsdelene kirke: – Der fullførte vi første etappe av rehabiliteringen til påske. Da drenerte vi grunnen under koret og bygde nytt gulv i koret. I tillegg la vi nye kabelframføringer for strøm. Neste etappe som vi planlegger nå er å etablere ny oppvarming, male hele gulvet i kirken og retusjere vegger og tak. En konservator som skal fjerne løs maling i dekorasjonene og male på nytt.

Røyken kirke: – Der holder vi på med tårntak og mur. Det er en del av den langsiktige rehabiliteringen av Røyken middelalderkirke som vi nå har kunnet gjøre noe raskere fordi vi har fått noen flere penger. Vi skal bruke 4,5 millioner kroner i Røyken kirke i 2020 av den totale tiltakspakken var på 15 millioner kroner.

Teglen: Sammen med Asker kommune følger vi opp arkitekt og underentreprenører, med tanke på å avdekke årsaken til vanninntrengingen og hvordan vi skal utbedre dette. Her samarbeider vi også med Sintef som rådgivere.

Pusser opp eldste bygg i Asker

Hurum middelalderkirke: – Det eldste bygget i Asker fra 1150. Der fullfører vi omlegging av utvendig tak i 2020. I øyeblikket åpner vi taket over koret både fra innsiden og fra utsiden for å skjøte og reparere råte skader i bærebjelkene. Det er treverk fra 1690 som vi reparerer, siden kirken brant i 1680. Nå står stillasene oppe både inni og utenfor kirken.

Holmsbu kirke: – Der forbereder vi et nytt sidebygg for toaletter og et teknisk rom. Det gjør igjen at vi får fullført brannsikringstiltak i Holmsbu kunstnerkirke, som jeg velger å kalle den, siden den er utsmykket på innsiden av kunstnere fra kunstnerkolonien i Holmsbu i forrige århundre. Vi skal også få til universell utforming med rampe inn til i kirken. Her skal vi bruke 4,1 millioner kroner i år.

Filtvet kirke: – Der har vi akkurat fullført omlegging av utvendig tak på sidebygg til kirken. Vi kaller den dugnadskirken fordi lokalbefolkningen der har et helt spesielt forhold til kirken sin. Samarbeidet har vært så godt mellom den lokale venneforeningen, menighetsrådet, fellesrådet og riksantikvaren, sier kirkesjefen.