Det inngår som en del av programmet på siste dag for Klimafestivalen 2020.

Gjennom blant annet foredrag, utstilling, skolebesøk og konserter har Kulturhuset Hovtun i nærmere to uker vært med å kaste lys over det store klimaengasjementet som finnes i vår befolkning.

- Å spre kunnskap og skape enda større interesse for klima må være et høyt prioritert arbeid slik verden ser ut i dag. Hvis alle gjør litt kan vi sammen utrette mye, sier sogneprest Ragnar Elverhøi i Hurum kirke.

Han legger til at for kirken er også budskapet om å ta vare på skaperverket og forvalte naturen på best mulig måte en helt grunnleggende tanke.

- Gudstjenesten på søndag formiddag vil i ord og toner sette litt ekstra fokus på natur og miljø. I tillegg blir det besøk av Torjus Moland på fiolin som sammen med organist Michael Moreskine bidrar til et ekstra musikalsk løft. Kirkekaffe denne søndagen blir på Kulturhuset Hovtun umiddelbart etter gudstjenesten, sier Elverhøi.