Kan måtte rive to garasjer etter Fylkesmannens vedtak

Beboere i Nedre Åsaker vei på Spikkestad satt opp to garasjer uten å søke om dispensasjon. Saken har gått helt til Fylkesmannen, som nå kommer med sin avgjørelse.