Kan ha løsningen for Fukushima

Alene: Så langt er det bare Abalonyx på Tofte som klarer å produsere grafénoksid i stor skala. Fra venstre: Willy Haugen, Rune Wendelbo og Einar A. Eilertsen.Begge foto: Henning A. Jønholdt

Alene: Så langt er det bare Abalonyx på Tofte som klarer å produsere grafénoksid i stor skala. Fra venstre: Willy Haugen, Rune Wendelbo og Einar A. Eilertsen.Begge foto: Henning A. Jønholdt

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Abalonyx på Tofte jobber med å få til en storavtale med Japan for å rense radioaktivt vann i Fukushima.

DEL

Grafén ansees av mange som det nye supermaterialet, og det Abalonyx har gjort er å fremstille en oksidert form av grafén til grafénoksid. Dette fremstilles ved å behandle flakgranitt med et oksidasjonsmiddel etter en metode som Abalonyx har utviklet over ni år. Etter flere år med forskning, flyttet selskapet inn i de gamle lokalene til Hurum Paper Mill på Tofte i sommer.
– Det som er unikt med Tofte er tilgang på kyndig arbeidskraft, lokaler og kai for varetransport. Både utleier og kommunen har vist stor vilje til å hjelpe oss, sier forretningsutvikler Einar A Eilertsen i Kongsberg Innovasjon AS.

Mange likheter

Det er Kongsberg Innovasjon AS som sammen med Abalonyx-gründer Rune Wendelbo, har gått sammen for å realisere prosjektet. Wendelbo har jobbet som forsker på Sintef i nær 20 år, hvor han jobbet med fremstilling av andre nano-strukturerte materialer.
– Grafénoksid er bygget opp av enkeltlag av karbon med oksygen. Det vi gjør er å behandle grafitt kjemisk, slik at vi får enkeltlagene fra hverandre, sier Wendelboe som mener prosessen minner mye om det som har foregått på Södra Cell Tofte.
– Vi har foreløpig to ansatte som vi har hentet fra Södra, og målet vårt er å bli så store at vi kan ha et sted mellom 20 og 30 ansatte her om noen år, sier Eilertsen.
Abalonyx jobber for tiden innenfor tre områder: batteriteknologi, korrosjonshemmende maling og fjerning av radioaktivt materiale i vann.
– I Fukushima i Japan sliter man fortsatt med store mengder radioaktivt forurenset vann etter atomkraftverkulykken i 2011. De pumper opp fire hundre kubikkmeter grunnvann i døgnet for å kjøle ned, og det er dette vannet vi kan rense nærmest hundre prosent med grafénoksid, sier Wendelbo.

Mange lurer

Abalonyx samarbeider med et stort amerikansk selskap for å få til en avtale med Japan, og testing av produktet har så langt vært positivt.
– Materialet er ferdig utviklet fra oss, så nå mangler det bare å få på plass selve rensesystemet, sier Eilertsen.
Selskapet samarbeider med Institutt for Energiteknikk på Kjeller for å teste om produktet virker som det skal for å fjerne radioaktivt materiale.
– Vi har eierrett til fremstillingsprosessen, og vi har fram til nå holdt kortene tett til brystet. Det har nok blitt litt prat lokalt om hva vi driver med, og det er mange som ønsker informasjon, sier Eilertsen.
Ifølge ham samles alt av avfall i beholdere som leveres til gjenvinning på Langøya.
– Noen tror kanskje vi oppbevarer radioaktivt materiale her, men vi kan berolige med at all testing foregår på Kjeller nær Lillestrøm, forteller Wendelbo.