Justisdepartementet har vurdert 180 fengselstomter – her er dommen over de fem tomtene i Asker

Statsbygg mottok forslag på 180 forskjellige tomter i forbindelse med bygging av et nytt fengsel i Oslo. Fem av dem kom fra Asker kommune, og nå har Justis- og beredskapsdepartementet (JD) vurdert hvem som er med videre.