Joker Filtvet kan bli seende slik ut: Butikkutvidelse og flere leiligheter

Filtvet Utvikling AS har søkt Asker kommune om en mulighetsstudie for utvikling av Filtvetveien 56.