Mange velgere spør seg: «Betyr min stemme egentlig noe? Og betyr det noe hvem som styrer?» Svaret er enkelt og klart: Din stemme utgjør en forskjell og det er forskjeller mellom partier som styrer.

Kampen mot større forskjeller er mye av kjernen i hva som skiller høyre- og venstre siden i norsk politikk. Arbeiderpartiet er opptatt av å lage politikk for det som ligger hjertet vårt nærmest: Sosial rettferdighet.

Her er noen eksempler på våre prioriteringer i statsbudsjettet for 2023:

 • Bostøtten og barnetrygden er økt
 • Matsentralene er styrket
 • 12 timers gratis SFO innføres også for alle 2.klassinger
 • Minstepensjonister, uføre og studenter får et nytt løft
 • Barnetillegget til folk på arbeidsavklaringspenger og dagpenger er økt
 • 250 flere plasser for varig tilrettelagt arbeid etableres

Regjeringen gjennomfører med dette det mest omfordelende statsbudsjett på mange tiår. Arbeiderpartiet stiller opp for de som trenger det mest i en tid hvor mange opplever store økonomiske utfordringer. Nå er dette likevel et stramt budsjett, men det er viktig å holde inflasjonen nede og ikke minst holde kontroll på at renten ikke økes vesentlig.

Hva gjør så Høyre? Høyre, som styrer i Asker, vil gjeninnføre «karensåret»- ett år uten penger for folk som er på arbeidsavklaringspenger, og de vil prioritere skattelette til de som har aller mest fra før.

Det finnes fattige i Asker også, og Arbeiderpartiet forventer at kommunens ledelse tør å snakke om det og iverksette tiltak snares mulig. Tall fra NAV viser at barnefattigdommen øker i Asker. Det klokeste vi nå kan gjøre er å investere i gode tiltak for å skape en så trygg, god og inkluderende oppvekst som mulig. Vi ser i likhet med helsesykepleierne og Ungdomsrådet et klart behov for å styrke skolehelsetjenesten.

Asker Arbeiderparti har i de siste årene jobbet for å:

 • Styrke skolehelsetjenesten med skolepsykolog og flere helsesykepleiere
 • Styrke kampen mot mobbing med flere miljøarbeidere i skolen
 • Tilby gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse til ungdom
 • Innføre gratis trening/øving for barn og unge i alle kommunale idrett- og kulturarenaer
 • Etablere gode utlånsordninger for sportsutstyr, musikkinstrumenter og utstyr til kunst- og kulturaktiviteter for barn og unge over hele kommunen
 • Innføre søskenrabatt også for familier med barn i både barnehage og SFO
 • Gi gode rabattordninger på SFO for familier med lave inntekter
 • Utvide ordningen med sommerjobber for ungdom og tilby flere lærlingeplasser
 • Bygge langt flere ungdomsboliger og rimeligere boliger

Det har ikke vært enkelt å få de styrende partier i Asker til å støtte dette. Men, vi gir oss ikke, vi lover å kjempe videre for et bedre og mer sosialdemokratisk Askersamfunn i alle deler av kommunen.

I 2019 gikk vi til valg på: «De store oppgavene løser vi best sammen». Det gjelder fortsatt: Alle skal med–Og det betyr noe hvem som styrer!

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener om ulike temaer her: Debatt