Under debattsidene i RHA søndag 11. september langer Tor Colbjørnsen ut mot Arbeiderpartiet og understreker at Arbeiderpartiet er tafatt, Høyre er arrogant og SV og Rødt er svært troverdige i en krevende tid.

Nå skal ikke jeg svare opp for verken Høyre, SV eller Rødt, men skal prøve å forholde meg til kritikken som treffer vårt parti, Arbeiderpartiet.

Colbjørnsen reagerer kraftig på at jeg mener at det i dagens samfunn er relativt sett rimelig for befolkningen i Asker kommune og betale 20 kroner døgnet for renset vann i springen, vann til vaskemaskiner/oppvaskmaskiner, brannvann som sikkerhet for boliger og nytt vannrenseanlegg for Asker og Bærum Vannverk for å nevne noe. Deretter slippe ut renset avløpsvann i Oslofjorden via renseanlegg og infrastruktur.

Dyrtid og kommunebudsjett – et tafatt AP og arrogant Høyre

Som rørlegger boende på Tofte, mener jeg at kunnskap innen dette feltet gir meg anledning til å uttale meg på hva husstandene får av gode tjenester fra området vann- og vannmiljø og holder fast på min påstand.

Jeg vil presisere for Colbjørnsen at dette gjelder en husstand, med opptil flere familiemedlemmer i husstanden.

Med den økningen som kommunedirektøren foreslår vil dette gi en økning på inntil 25 kroner i døgnet i løpet av perioden fram til 2026. Kommunen reduserer sine kostnader med 17 millioner kroner per år i hele perioden. Det bør nevnes at ved harmoniseringen av avgiftene for vann og avløp i forbindelse med kommunesammenslåingen, kom gamle Hurum best ut, deretter gamle Røyken, samtidig som gamle Asker definitivt kom dårligst ut. Den nevnte økningen gjelder nå alle husstander i hele Asker, hvor Hurum og Røyken har det lengste og dårligste ledningsnettet. Hvis det er av interesse for Colbjørnsen.

Tor Colbjørnsen har etter det jeg forstår heller ikke fått med seg at Arbeiderpartiet er svært kritiske til flertallspartienes prioritering av den meget omtalte velodromen. Jeg vil oppfordre Colbjørnsen til å følge med på streaming av de politiske møtene, et godt tilbud som gir et noe mer nyansert bilde av skribentens ordvalg. Og ikke bare innlegg eller artikler i avisene.

Jeg kan i en bisetning nevne at Arbeiderpartiet med sine ni representanter i kommunestyret i mange av sakene stemmer sammen med SV og Rødt. Forslag som kommer over bordet, gjerne med økonomiske utfall, uten forankring i eget parti prøver Arbeiderpartiet å unngå. I en slik setting inviterer ofte posisjonspartiene til vedtak som også gir Arbeiderpartiet bedre tid til å forankre forslag til nye vedtak, særlig de som har økonomisk utgang. I en situasjon hvor man sitter i opposisjon vil budsjettdebatten i desember gi et bilde av hvilken retning partiene ønsker i det kommende året.

Colbjørnsen har vel heller ikke fått med seg at Arbeiderpartiet ved sitt verbalforslag i 2019 fikk innført en heltidskultur i kommunen, et prosjekt foreløpig over 10 år. Ei heller at vi sto på barrikadene for å harmonisere lønns- og arbeidsbetingelser for kommunalt ansatte, sammen med de tillitsvalgte og organisasjonene.

At Colbjørnsen oppfordrer undertegnede til å avgå med pensjon overlater jeg til nominasjonskomiteen og avgjøre.

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener her: Debatt